Politikere overser de kreative erhverv i valgkampen

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brancheklip: De kreative erhverv vækster og bør prioriteres for ikke at sakke bagud internationalt. Læs også om, at flere og flere virksomheder bruger deres domicil til at brande sig.

De kreative brancher som er meget bredt defineret (se nederst i artiklen) står til at blive de kommende års store vækstmotor. Alligevel har politikerne ignoreret området indtil nu i denne valgkamp.

“Jeg undrer mig over, at vi glemmer det her område, når valgkampen nu handler om vækst. Det ville være naturligt at tage fat i det her enorme vækstpotentiale”, siger Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktør i Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi (CKO).

De kreative erhverv beskæftiger tæt på 100.000 danskere. Ifølge CKO’s tal er beskæftigelsen i de kreative erhverv vokset dobbelt så meget som den gennemsnitlige vækst i beskæftigelsen i perioden 2000-2008.

I morgen kommer en ny rapport om potentialerne i København. Jørgen Rosted har været med til at udarbejde rapporten og han konstaterer, at potentialerne endnu ikke er gået op for de danske politikere, men han mener, at Danmark stadig kan sikre sig en værdifuld firstmover-fordel, hvis politikerne rykker nu:

“England, Canada og USA er rigtig godt i gang, men stort set alle andre er langt bagefter, så der er stadig meget at vinde”.

I England har politikerne i 10 år udråbt landets kreative ressource som det vigtigste område i fremtiden. Og i disse år vokser de kreative erhverv dobbelt så hurtigt som det øvrige erhvervsliv.

Jørgen Rosted kunne godt tænke sig at politikerne herhjemme investerede i bedre vilkår for de kreative erhverv.

Men kulturminister Per Stig Møller mener, at kritikken er uberettiget. Han fremhæver, at man siden 2008 har haft bevillinger til de fire såkaldte oplevelseszoner inden for musik, mode, madkultur og computerspil.

Den bevilling udløber i 2012, kulturministeren påpeger dog, at det kan være svært at øge den bevilling, når landet er i en økonomisk krise.

De kreative erhverv bidrog med 108 mia. kroner til den samlede danske værditilvækst i 2008, hvilket svarer til 11,8 procent, og udgjorde 7,6 procent af den samlede beskæftigelse.

Fra 2000-2008 voksede beskæftigelsen i de kreative erhverv med 1,1 procent, mens de øvrige voksede med 0,6 procent.

Det kreative erhverv består af virksomheder inden for følgende brancher:

Arkitekttur

Computerspil

Design

Film

Kunst og kunsthåndværkere

Legetøj

Medier

Mode

Musik & Teater

Radio & TV

Reklame

Sociale medier

Software

Udøvende kunstnere

Webtjenester

(Børsen, p. 40-41).

Virksomheder bruger i høj grad deres domicil til branding

84 procent af byggebranchens kunder svarer i en ny undersøgelse, at det er vigtigt for deres omdømme, at deres virksomhedsdomicil er bæredygtig. Det er Kommunikationsbureauet Bullseye Communications, der for Arkitema, har stået for undersøgelsen..

“Undersøgelsen er et tydeligt bevis for, at dagens bygherrer er sig meget mere bevidste om, at deres bygning er en meget vigtig del af deres branding – og at bygningen i sig selv dermed er med til at kommunikere virksomhedens værdier til omverdenen”, siger Holger Dahl, der er kommunikationschef hos Arkitema.

En af de virksomheder, der prioriterer omverdens syn på deres bygning højt, er Energiselskabet Syd Energi (SE) i Esbjerg, der er i gang med at få opført et nyt domicil.

Ifølge Niels Duedahl, adm.dir. i SE, vil det nye domicil i høj grad komme til at udgøre et udstillingsvindue for energiselskabets branding:

“Domicilet skal vise vores vilje til at tage et fælles ansvar for samfundet. Det bæredygtige byggeri bliver et spejl af vores kerneværdier og et nagelfast udtryk for, at vi er villige til at tage vores egen medicin” og han fortsætter:

“Det skal være sådan, at når man ser vores nye domicil så skal man få hede drømme om at komme til at arbejde for os”.

SE’s nye ejendom bliver Danmarks største erhvervsbyggeri inden for den bygningskategori, der producerer mere energi, end den forbruger. (Børsen Ejendomme, p. 4).