Populær Nej Tak ordning udvides og forenkles

FiG

Visse typer husstandsomdelte reklamer har hidtil været uden for ordningen. Det slutter nu. Næsten 3 ud af 10 på landsplan har et Nej Tak skilt.

Der er efterhånden imponerende mange danskere, der siger Nej Tak til reklamer. De nyeste tal fortæller, at 28,9 pct. på landsplan har et sådant skilt på postkassen.

I Aarhus er det helt slemt. er siger 43,5 pct. Nej Tak, men det i København er 41,6 pct..

Nu udvides ordningen. Forbrugerombudsmanden har efter forhandlinger med Forbrugerrådet, forhandlere, distributører og annoncører udvidet retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse reklamer.

Fra den 1. januar næste år vil reklamer med adresse, men uden navn, også være omfattet af ”nej tak”-ordningerne. I øjeblikket er sådanne reklamer hverken omfattet af ”Reklamer – Nej tak”-ordningerne eller af Robinsonlisten, som er listen, hvor man kan frabede sig personligt, adresserede reklamer.

Forhandlingsparterne er samtidig blevet enige om, at opdateringen af tilmeldinger til ”nej tak”-ordningerne skal gøres enklere. Fremover bliver der kun sendt ét brev om opdateringen.

Der er i dag nogle typer reklamer, som ”nej tak”-ordningerne ikke beskytter mod.  Jeg er meget tilfreds med, at vi sammen har fundet en løsning, så ordningerne fra 1. januar 2014 også beskytter mod omdeling af reklamer med en adresse på,” siger Forbrugerombudsmand, Henrik Øe.

Udvidelsen af retningslinjerne er en konsekvens af en højesteretsdom fra april i år. Højesteret slog fast, at Post Danmarks omslag ”Med Rundt”, som er påført en adresse men uden navn, ikke er omfattet af beskyttelsen i markedsføringslovens § 6 om forsendelser til en bestemt fysisk person.

Med Rundt har altid respekteret Nej Tak ordningen og er fortsat tilladt. Men andre reklamer, der bygger på en adresse men uden navn, er nu blevet forbudt.