Post Danmark går i krig mod lille eventbureau

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Koncernen går fra at være sponsor på turen til DMA-konferencen til at blive tur-operatør – og dermed direkte konkurrent til sin hidtidige samarbejdspartner.

“Det er med stor fornøjelse, at Post Danmark igen i år byder velkommen til DMA i San Diego”.

Sådan indledes et brev fra Post Danmark til den danske direct marketing-branche op til årets DMA konference – men bag formuleringen gemmer sig en krigserklæring og et usædvanligt kasket-skift.

Post Danmark har den seneste håndfuld år været sponsor for en række events på den tur, som eventbureauet The Competence Company (TCC) har arrangeret igennem 12 år. Her drager 70-100 danske DM-folk til verdens største konference for direct, interactive og onlinemarketing. Men nu er Post Danmark selv blevet arrangør.

“Det sker som en konsekvens af et udbud, hvor vi har valgt et nyt eventbureau – 3rd Dimension. Formalia gjorde, at vi ikke længere kunne samarbejde. Det tog TCC konsekvensen af og fandt en anden sponsor,” siger Anders Due, underdirektør i Post Danmark og afsender af brevet til de potentielle DMA-deltagere.

Er det ikke usædvanligt, at en tidligere sponsor af en event går ind og selv arrangerer?

“Det kan godt være, men det er en logisk følge af, at vi føler os som en del af DMA. Vi ser en naturlig sammenhæng mellem vores egen DM-Dagen og DMA, i form af præ-kvalifikationen til Echo-Awards,” siger Anders Due.

Du skriver, at den samlede pakke for danske DMA-deltagere bliver ligesom før – bare med en “fuldstændig transparent økonomi for dig”. Har det været uigennemskueligt før?

“Før var der én tur-operatør, i form af TCC, og én event-operatør. Nu smelter vi de to ting sammen. Vi pakketerer, men det er ikke noget, vi laver nogen forretning på. Det er ikke et forretningsområde for Post Danmark at være tur-operatør, men derimod at stimulere reklamemiljøets interesse for direct marketing,” siger Anders Due.

Kunne I ikke have fortsat samarbejdet med TCC på netop DMA-konferencen – eller er I kontraktligt forpligtet til at lade 3rd Dimension varetage TCCs rolle?

“Som man kender det fra rejsebranchen, så opererer vi med underleverandører, heriblandt 3rd Dimension. Det er Post Danmark, der står for turen, ikke 3rd Dimension,” siger Anders Due.

Post Danmarks hovedforretning er en helt anden, og de muskler, I har fra andre sammenhæng, bruger I nu som tur-operatør. Det klinger af krydssubsidiering …

“Nej, det ville det kun være, hvis vi gav tilskud eller ydede rabatter. Når vi ikke tager nogen avancer fra mellemled, skyldes det bl.a., at vi ser dette som en markedsføringsindsats,” siger Anders Due.