Post Danmark skal give kæmpe erstatning til Forbrugerkontakt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Østre Landsret har dømt til fordel for Forbrugerkontakt. Erstatningen lyder på 75 mio. kr. Post Danmark anker dog afgørelsen.

Forbrugerkontakt har udsigt til at få 75 mio. kr. i erstatning, hvis dagens dom i Østre Landsret kommer til at stå ved magt.

Post Danmark giver sig dog ikke uden kamp.

“Vi er dybt uenige i landsrettens dom og har derfor allerede anket sagen til Højesteret, hvor vi har en klar forventning om at blive frifundet for at have misbrugt en dominerede stilling og dermed også for at skulle betale erstatning,” siger Jens Heurlin, koncernchefjurist i Post Danmark, til Børsen Online.

Ifølge dommen har Post Danmark misbrugt sin dominerende stilling på markedet i forbindelse med at firmaet indgik aftaler med Forbruger-Kontakts tidligere kunder Coop, SuperBest og Spar til særpriser.

“Priser, som var selektivt lave i forhold til priserne for Post Danmarks øvrige kunder, herunder andre supermarkedskæder, uden at dette kunne begrundes i omkostningsmæssige forhold,” lyder det i pressemeddelelsen fra Østre Landsret.

Forbruger-Kontakt havde håbet på en erstatning på 110 mio. kr.