Posten udskriver bureaukonkurrence

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Der bliver tale om en nordisk konkurrence med mulighed for at vælge forskellige bureauer i Sverige og Danmark.

Post Danmark har længe ligget til at skulle gå i bureaukonkurrence, og nu sker det. Men det bliver en så langstrakt proces, at man har forlænget aftalen med Bates Y&R, så den løber 2013 ud.

Der bliver tale om en konkurrence for hele koncernen, der omfatter det svenske og danske postvæsen. Men der bliver ikke nødvendigvis tale om at vælge eet bureau.

Målsætningen bliver at finde det bedst egnede bureau – og der tænkes på et grundlæggende strategisk og kreativt samarbejde – til hver af de tre store varemærker:

  • Post Danmark
  • Posten AB
  • PostNord

Men processen vil være ens for hele koncernen, så der oprettes en kvalificeringsportal, hvor alle interesserede bureauer kan byde ind. Portalen fungerer som kvalificeringssystem, således at der efterfølgende bliver tale om at udvælge flere bureauer til en nærmere dialog om fremtidigt samarbejde. 

Tidsmæssigt åbnes kvalificeringsportalen i nær fremtid, og afgørelsen skal falde i september, således at de fremtidige samarbejdsaftaler er klar til at træde i kraft 1/1 2014.

Post Danmark havde i sidste del af 2012 og starten af 2013 et samarbejde med Mensch om et strategi-projekt, men det har ikke noget med konkurrencen at gøre, oplyses det.