PR-branchen vil kunne straffe brud på etiske regler

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

I kølvandet på skandalen om bl.a. Waterfront ønsker Public Relations Branchen fremover at kunne sanktionere medlemmer. Samtidig ønsker man at opkvalificere PR-branchen.

På baggrund af de senere års sager i PR-branchen, har brancheforeningen – Public Relations Branchen – igangsat et arbejde med at revidere de etiske regler.

Som noget nyt, arbejder man på at kunne sanktionere de medlemsvirksomheder, der ikke lever op til kravene og samtidig vil man også arbejde for at få oprettet en decideret akademisk uddannelse inden for PR.

Det fortæller Søren Kaster, adm.dir. i Kasters og formand for Public Relations Branchen:

”Vi vedtog på generalforsamlingen i foråret, at vi ville revidere de eksisterende etiske regler. Først og fremmest med henblik på en præcisering, men også for – som noget helt nyt – at give mulighed for sanktioner over for de medlemmer, der ikke overholder reglerne”.

Sanktionerne kan f.eks. bestå af bøder eller eksklusion, men Søren Kaster erkender, at det ikke ville have hjulpet på flere af de sager, der har været i medierne, for det har involveret bureauer, der ikke er medlem af foreningen.

”Her er der to ting vi kan gøre. Vi kan udtale os på branchens vegne og komme med vores holdninger til, hvordan et PR-bureau kan og bør opføre sig. Og så kan vi sikre en faglig opkvalificering af branchen og det er vi også gået i gang med”.

Brancheforeningen har samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner bl.a. Medie- og Journalisthøjskolen, men Søren Kaster mener, at det også burde kunne lade sig gøre at tage en kandidatgrad i public relations.

”I udlandet er public relations en universitetsdisciplin. Det er det ikke i Danmark og det manglende faglige fokus, der historisk set har været i branchen, kan være en af grundene til, at ikke alle har haft lige nemt ved at leve op til de etiske standarder.”

Waterfront-skandalen har ydet sit til, at PR-foreningen nu arbejder mere målrettet på at få skabt en uddannelse specifikt inden for public relations.

”Vi oplever, at vores kunder er blevet dygtigere og samtidig er optaget af selv at have en høj etik, så på den måde er efterspørgslen blevet større efter at vi i PR-branchen bliver dygtigere og lever op til etiske standarder”.

Selv om der findes brede uddannelser inden for kommunikation, er det ikke godt nok, mener Søren Kaster:

“PR-begrebet er både en ikke-eksisterende disciplin og et ikke eksisterende begreb. I kommunikationsuddannelserne bliver der nok undervist i almindeligt pressearbejde, men PR består af en meget bredere palette, og derfor mener vi, at det skal være en egentlig akademisk uddannelse i public relations”.

De nye etiske regler bliver endeligt vedtaget inden for et par uger.