PR-bureau øgede indtjening med 4,5 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

To PR-bureauer styrkede deres indtjening markant – det ene mere end det andet. Men det var fra minus til plus.

Det blev en enlig svale for PR-bureauet, Effector, at komme ud med underskud. Omkostningerne blev skåret til, og aktiviteten steg en lille smule, så bundlinjen blev forbedret med mere end fire mio. kr.

Bureauet bor og arbejder sammen med reklamebureauet Cox Copenhagen, der har samme norske ejer, og har en god del af sine aktiviteter i medicinal-industrien.

Normalt en god og ikke nødvendigvis konjunkturfølsom branche, men i 2009 var den altså hård ved bureauet.

En del af omkostningstilpasningen rummede bl.a. en markant reduktion af tilstedeværelsen i Stockholm til fordel for København. Nu er der dog igen appetit på det nordiske, idet bureauet ved indgangen til i år har åbnet et selskab i Norge.

Geelmuyden.Kiese er en god del større – og noget mere stabil i sin udvikling end Effector. Bureauet oplevede vækst i både aktivitet og bundlinje.

I beretningen noteres, at det er sjette år i træk, man har kunnet notere vækst i honorarindtjeningen, og målet er at blive blandt de fem største strategiske kommunikationsvirksomheder på det danske marked.

Bureauet har her i 2011 ændret ledelsen, således at Peter Goll skal koncentrere sig om kunderådgivning og strategisk udvikling af virksomheden, mens Maria Steno får ansvaret for den daglige drift.

Nøgletal for Effector

  • Bruttoavance 10,059 mio. kr. +4,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,006 mio. kr. +56,3 pct.
  • Lønandel 52,3 (79,5)
  • Resultat af primær drift +2,624 mio. kr. (-1,866 mio. i 2009)

Nøgletal for Geelmuyden.Kiese

  • Bruttoavance 18,073 mio. kr. +8,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 860.619 kr. +3,2 pct.
  • Lønandel 62,6 (61,5)
  • Resultat af primær drift +2,171 mio. kr. +21,6 pct.