PR-bureau 4-doblet på 5 år

Finn Graversen,
journalist

Friday voksede markant i 2019, og er – med forbehold for usikkerheden i tiden – fortrøstningsfuld i den aktuelle situation.

Der er ikke meget ‘snart-weekend’ over PR-bureauet Friday. I 2019 lagde de yderligere ca. 4 mio. kr. til bruttoavancen – lig med plus 20 pct. – og dermed er bureauet blevet mere end 4-doblet siden 2015.

Med det tempo er bureauet gået på jagt efter Top 5 blandt PR-bureauerne. Der er godt nok lidt vej derop endnu, men ikke længere end, at der så at sige er øjenkontakt. Desuden er der også et stykke vej ned til feltet, hvis man skal bruge en cykelmetafor.

Det er dog en udfordrende tid at anlægge et sådant væksttema, og bestyrelsesformand Mikael Baden, der er den ene af to stiftere af bureauet, er da også meget forsigtig med at tale mere konkret om fremtiden. Det er usikkerheden for stor til.

Alligevel er der en fortrøstningsfuldhed hos ham, og det hænger sammen med bureauets partnerskabsmodel.

“For både partnere og medarbejdere gælder de samme principper. Vi får en fast lav grundløn, som så suppleres med en række provisioner og bonusser. Derfor tilpasser vores personaleomkostninger sig hele tiden til den økonomiske udvikling,” siger Mikael Baden.

Det er gået ret godt indtil nu. De 20 medarbejdere og partnere hævede i gennemsnit i 2019 lidt over 1 mio. kr. Det skal dog tilføjes, at selskabet er et P/S, og det betyder, at bundlinjen altid vil lande på 0 kr., idet overskuddet deles ud på de 10 partnere over personaleomkostningerne. Det gjaldt i 2019 ca. 2,8 mio. kr. Tages der forbehold for det beløb, så var gennemsnitslønnen pænt over 800.000 kr., hvilket er yderst konkurrencedygtig for branchen.

Den økonomiske model er dog ikke den eneste årsag til Mikael Badens fortrøstningsfuldhed.

“Partnermodellen giver også en enorm bredde. Partnerne er supertætte på deres brancher og derfor sidder de tæt på beslutningstagerne, uanset om det er en stor eller lille virksomhed. Modellen medvirker til, at vi har 161 kunder og ingen af dem udgjorde over 10 pct. af omsætningen,” siger Mikael Baden, og fortæller videre, at 2020 startede godt. Bureauet optog en ny partner, så der nu er 11, og der kom flere nye medarbejdere til.

Som det er lige nu, er Friday ikke blevet hårdt ramt af corona-krisen. Der er forsvundet noget, men der er også kommet noget til.

“Vi står ret stærkt på kriserådgivning – eller med et bedre udtryk – på kommunikation i situationer, hvor virksomheder oplever store og hurtige forandringer, og det kan også være til den positive side. Her har vi fået nogle opgaver i lyset af corona-krisen,” siger Mikael Baden og fortsætter:

“Ingen er upåvirkede af corona-krisen og usikkerheden er stor. Jeg risikerer at skulle sige noget andet om 2 uger. Men det er nu vores model skal vise sin styrke, og jeg tror på vores modstandsdygtighed – så jeg tror på, at vi har potentialet til at komme godt igennem krisen. I hvert fald set i forhold til markedet.”

Ud over flotte tal i regnskabet, så udmærker det sig også på et andet punkt. I modsætning til de fleste bureauer, så er der gjort noget ud af regnskabet – både visuelt og informativt.

Nøgletal for Friday

  • Bruttoavance 23,288 mio. Kr. + 19,9 pct.
  • Bruttoavance pr. Medarbejder 1,164 mio. Kr. +1,9 pct.
  • Lønandel 86,9 (86,5)
  • Resultat før skat 0 kr. (0)