PR-bureau 8-doblede sit overskud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

To PR-bureauer i hver sin ende af skalaen. Radius er stort og tjener gode penge. Trinskjær er lille og har underskud.

Hvis Radius skal tages som målestok for, hvordan PR-branchen er kommet gennem 2010, så tegner det godt. Sammenholder man dog med andre pr-regnskaber, så er billedet dog ikke helt klart.

F.eks. er der også kommet regnskab fra det lille Trinskjær & Co, og det er ikke til at prale af.

Fornylig er der også kommet regnskaber for Dreyer + Kwetny og Discus, og de havde også hver sin udviklingsretning.

Radius er dog det største af disse bureauer, og fylder derfor mere. Bureauet oplevede en markant fremgang i bruttoavance, og da man har evnet at gøre det uden at opnormere, giver det en markant effekt på bundlinjen. Dermed bevæger Radius sig op omkring en overskudsgrad på 15, mens den ikke var meget over 2 året før.

Bureauet forklarer rekordresultatet med både øget tilgang af nye kunder og stigende efterspørgsel samt en større effektiviseringsproces, der har ført til en bedre kapacitetsudnyttelse og frigjort ressourcer til rådgivning, udvikling og salg.

“Resultatet af den ordinære drift var endnu højere end det endelige resultat, hvilket skyldtes ekstraordinære omkostninger i 2010 i forbindelse med den turnaround, som virksomheden tog initiativ til i starten af 2009. Nu er den proces afsluttet, og derfor er det vores forventning, at vi i 2011 kan opnå en fortsat stigning i indtjeningen med en omsætning på niveau med 2010,” siger adm. dir. Nicolaj Taudorf Andersen.

Mens Radius kan juble, så må det lille pr-bureau, Trinskjær & Co, notere en ganske anden oplevelse af 2010. Et fald i bruttoavancen og en ti-dobling af underskuddet.

Det var dog ventet, Trinskjær fusionerede i slutningen af 2010 med det større svenske Aspekta, og den gang blev der ikke lagt skjul på, at fusionen skete på baggrund af et skidt år for Trinskjær.

Det er Aspektas danske afdeling og Trinskjær, der er lagt sammen under navnet Apekta Trinskjær.

Nøgletal for Radius Kommunikation

  • Bruttoavance 21,447 mio. kr. +25,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 974.864kr. +25,7 pct.
  • Lønandel 53,1 (62,8)
  • Resultat af primær drift +3,092 mio. kr. +731,2 pct.

Nøgletal for Trinskjær & Co

  • Bruttoavance 2,035 mio. kr. -24,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 407.000 kr. -24,6 pct.
  • Lønandel 96,7 (80,6)
  • Resultat af primær drift -0,529 mio. kr. -917,3 pct.