PR-bureau havde travlt: Vækst med færre medarbejdere

Finn Graversen,
journalist

2022 var et godt år for Friday, og det ser ud til at fortsætte. Derfor forventer bureauet at vokse med 5-10 medarbejdere i 2023.

Da Putin invaderede Ukraine i starten af 2022 blev der skabt en enorm usikkerhed. Normalt et giftigt klima for erhvervslivet, men uagtet den triste baggrund, så har det vist sig, at usikkerheden har ramt meget forskelligt.

Nogle brancher blev hårdt ramt – andre fik nærmest mere travlt.

Til de sidstnævnte kan man nævne PR- og kommunikationsbureauer – i hvert fald hvis man spørger Fridays adm. dir., Mikael Baden.

“Det var en situation, hvor der opstod en masse behov for krisehåndtering og forandringskommunikation, og det giver travlhed, når man er et bureau som os. Vi rådgav 187 kunder i 2022 og mange af dem var på den ene eller anden måde påvirket af de kraftige forandringer, som krigen medførte,” siger Mikael Baden.

Han kan således se tilbage på et år, der medførte en pæn vækst i bruttoavancen – men samtidig viser regnskabet også, at travlheden er klaret uden at have haft behov for at øge ressourcerne. Rent faktisk faldt det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere med en enkelt til 25.

“Det er nu mere et spørgsmål om tilfældigheder end om en særlig linje i bureauets udvikling. Vi er en type bureau, hvor ikke bare partnerne men også senior-medarbejderne er ansat på en variabel løn. Er der travlt, så tjener vi alle mere, så det er mere opgavernes karakter, der afgør, om der er brug for flere ressourcer. Nogle gange kan vi klare opgaverne med dem, vi er – andre gange har vi brug for at opruste,” siger Mikael Baden og tilføjer:

“Situationen er anderledes her i 2023. Travlheden er fortsat, men samtidig er vi i gang med at opruste, og forventningen er, at vi i løbet af året vil blive 5-10 medarbejdere mere. Både fordi vi har en stigende aktivitet og fordi der er kompetencer, vi gerne vil opruste på.”

I regnskabet kan man læse bureauets måde at arbejde på således, at den gennemsnitlige personaleomkostning i 2022 steg med over 20 pct. til lidt over 900.000 kr. Det er incl. udlodningen af overskud til de 8 partnere. Det forholder sig nemlig således, at bureauets resultatopgørelse altid lander lige omkring 0, fordi det overskud, der skabes, udbetales som løn til partnerne. I 2022 drejede det sig om 2,75 mio. kr.

Et andet vigtigt nøgletal er bruttoavancen pr. medarbejder.

“Vi skal være et seniortungt bureau, og derfor skal det tal helst ligge over 1 mio. kr. pr. medarbejder,” siger Mikael Baden, som dog samtidig kan fortælle, at bureauet er i gang med at skabe en bredere platform i forhold til at kunne levere flere kreative og digitale ydelser.

“Vi overtog for et par år siden et lille reklamebureau, Ideal, med 5 medarbejdere, og de er her stadig. Samtidig har vi også oprustet på f.eks. video-produktion. Vores kerne er stadig den tunge strategiske rådgivning, men vi tror på, at der er et potentiale for et bredere hold, der kan tilbyde nogle mere omfattende pakker, og vi får i disse år bedre og bedre fat. Vi har en vækst i projekter, hvor vi håndterer flere dele af kommunikationen for kunderne,” siger Mikael Baden.

Det kan lyde som en klar strategisk retning, men rent faktisk er bureauet ikke styret af et stramt purpose. Det kan man f.eks. se i det ret informative regnskab ved, at der citeres fra de halvårlige trivselsmålinger, og på en skala fra 1-9 scorer bureauet 5 på spørgsmålet, om hvor godt medarbejderne føler sig informeret om Fridays fremtidige retning.

“Pointen er, at vi ser os selv som nogen, der opererer i et rum af et vist kaos. Et kvartal kan være præget af en type opgaver, det næste af nogle andre. Man kan sige, at vi flyder med den strøm, som defineres af kunderne – men at vi skal være gode til at svømme. Det skal vi så gøre os mere umage med at kommunikere til medarbejderne. Men det vigtigste for os i det miljø er, at vi har det rart med hinanden – og her scorer vi højt,” siger Mikael Baden.

Nøgletal for Friday P/S

  • Bruttoavance 27,262 mio. kr. + 16,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,09 mio. kr. +21,3 pct.
  • Lønandel 82,9 (82,7)
  • Resultat før skat 0 kr. (0 kr. i 2021)