PR-bureau investerede i sine medarbejdere – med succes

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kasters præsterede store plusser – både på top- og bund-linje. Og på medarbejdernes lønninger.

Der behøver ikke være nogen modstrid mellem at øge lønningerne betragteligt og samtidig være en god forretning. Det er det lille PR-bureau, Kasters et godt eksempel på.

Bureauet er kommet ud af 2014 med et flot regnskab med markant vækst på både bruttoavance og overskud. Og samtidig har de seks medarbejdere også nydt godt af fremgangen. Lønningerne er nemlig steget med 33 pct. til godt 750.000 kr. (gennemsnitlig personaleomkostning).

En udvikling, der skal ses i sammenhæng med bruttoavancen pr. medarbejder, der er steget med mere end 50 pct., så lønandelen er faldet betragteligt, og bureauet med næsten sikkerhed ender i Winwin-kategorien, når Bureaurapporten fra Bureaubiz udkommer med nøgletallene for 2014.

“Jeg har været og er glad for mine medarbejdere. De er ganske enkelt super dygtige over hele linjen. Vi har opkvalificeret med nogle tungere nyansættelser, og der er også dygtige medarbejdere, der har fået mere i lønningsposen,” siger adm. dir. Søren Kaster og fortsætter:

“Vi har i øvrigt også lige ansat yderligere to medarbejdere. Stærkere kompetencer og meget målrettet teamwork fra bestyrelse til juniorkonsulent er mit bedste bud på fremgangen.”

Søren Kaster fremhæver desuden, at resultatet skal ses i lyset af, at bureauet i 2014 investerede både tid og penge i at overtage Folkemøde-venuet MeningsMinisteriet 100 procent. Kasters vandt i 2014 også en større pitch om at blive leadbureau for den britiske healthcarevirksomhed GlaxoSmithKline.

Nøgletal for Kasters

  • Bruttoavance 7,4 mio. kr. +54,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,233 mio. kr. +54,2 pct.
  • Lønandel 60,9 (70,6)
  • Resultat af primær drift +1,426 mio. kr. +141,7 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz