PR-bureau: ”Lad være med at ringe til et reklamebureau”

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

En del pr-bureauer er naturligt nok tilstede på Folkemødet på Bornholm. Det giver dem frit slag til at fremme deres egne synspunkter på kommunikation og markedsførng.

Folkemødet er netop overstået med endnu flere arrangører, arrangementer og deltagere end de foregående år. Omkring 100.000 deltagere, 700 arrangører og godt 2.500 arrangementer over fire dage, hvor man stort set ingen reklamebureauer ser, men hvor PR-bureauerne boltrer sig.

F.eks. har Lead, Ehrenberg Kommunikation, Kasters, Operate, Rud Pedersen, Advice og PrimeTime telte med tilsammen rigtig mange arrangementer.

Det ligger selvfølgelig naturligt for public relations og public affairs bureauer at tage af sted til Folkemødet, hvor rigtig mange virksomheder og organisationers topledere og kommunikationsfolk er til stede.

Måske er det ikke lige så naturligt for reklamefolk at være til stede, selvom der på et overordnet plan i mange telte blev talt rigtig meget om udfordringerne ved at brande og markedsføre sig overfor de respektive målgrupper.

Det giver jo så frit spil til pr-bureauerne. En af dem benyttede sig da også af det til at advare mod reklame.

Under overskriften ”Skaber PR branchen reel værdi – eller skaber den sig bare”, kunne organisationer og virksomheder på Folkemødet få gode og gratis råd til, hvordan de skulle markedsføre henholdsvis deres budskaber og deres produkter.

Den lille nystartede virksomhed Havtorn Bornholm, der bl.a. producerer marmelade, var en af de virksomheder, der meldte sig til at få gode råd til, hvordan de uden penge på lommen kunne profilere deres brand og produkter.

Camilla og Mads Meisner, der står bag Havtorn Bornholm, fortalte, at deres udfordring var, at selvom de kom på hylderne i supermarkederne, så blev de klemt og glemt, men hvis først forbrugerne fik smagt på deres marmelade og fik fortalt historien bag, var det langt lettere at sælge det.

Kresten Schultz Jørgensen fra Lead; Lotte Hansen fra Hansen Agenda og Michael Trinskjær fra Aspekt var de tre rådgivere, der var valgt som repræsentanter for Public Relations Branchen.

Havtorn Bornholm, hvor de to ejere er eneste medarbejdere, fik tre gode råd med hjem:

  • I skal finde direkte aftagere, der køber stort ind. F.eks. virksomheder til deres kantiner.
  • Det vil være en god ide at blive dem, der er kendt som specialister i havtorn.
  • I skal gå i partnerskab med andre bornholmske virksomheder og invitere til events, hvor f.eks. kokke kan tilberede mad med jeres marmelade og andre bornholmske produkter.

Efter at have taget første step, hvor man går sammen med andre virksomheder for at markedsføre virksomheden, mente Lotte Hansen fra Hansen Agenda, at i andet step skulle Havtorn Bornholm gå i gang med sin egen markedsføring.

Det havde Kresten Schultz Jørgensen, Lead en kommentar til. Han sendte de to ejere af Havtorn Bornholm Camilla og Mads Meisner hjem med ordene:

”Selvom I får 1 million til markedsføring, skal I ikke ringe til et reklamebureau. Lad være med at falde i den fælde at tage genvejen med reklame. ”