PR-bureau med trængsler og et design- og et reklamebureau med fremgang

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Rostra, Make og RCogM i Vejle har alle aflagt regnskab. Det slap Make bedst fra.

Opdateret: Selvfølgelig kan man ikke udlede nogen branchetendenser af regnskaberne for tre mindre bureauer. Men valgte man alligevel at gøre det, så ville et designbureau stå stærkest af de tre bureauer, der netop har aflagt regnskab.

Det drejer sig om Make, der stod som det næstbedste af de mindre bureauer (under 15 ansatte) i Bureaubiz PerformanceIndex. BBPI bedømmer de sidste tre år baseret på udvikling i bruttoavance og overskudsgrad, og Make har holdt nogenlunde fast i udviklingen. Bruttoavancen er steget, men overskudsgraden er faldet – den er dog fortsat i den høje ende for branchen.

Så har det seneste regnskabsår været noget mere brydsomt for Rostra. PR-bureauet lå også ganske godt til i BBPI med en overskudsgrad i forrige år på lige over 20, men placeringen som nr. 16 blandt de mindre bureauer bliver dog svær at opretholde, fordi det seneste regnskab viser både faldende bruttoavance og et markant fald i overskuddet.

“Vi har som de fleste været ramt af krisen. Især kunder inden for livsstil og byggeri har givet faldende omsætning. Vi har til dels kunnet kompensere med flere aktiviteter på public affairs, men desværre ikke helt. Med til historien hører dog også, at vi har købt en ejendom på Svanemøllevej 58 i Hellerup, som vi har sat i stand og møbleret over driften. Det ses tydeligt på bundlinjen,” siger den ene af partnerne, Asbjørn Haugstrup.

Tredje bureau er det Vejle-baserede RCogM, der indgår i en grafisk virksomhed. Her har man oplevet en pæn fremgang – men det var også en hårdt tiltrængt fremgang, for bureauet havde i forrige regnskabsår et underskud på 1,8 mio. kr.

Fremgang i bruttoavance og en markant billigere medarbejderstab – der er kommet en mere og de samlede personaleomkostnigner er faldet – har givet en markant forbedring af bundlinjen.

Nøgletal for Make

 • Bruttoavance 8,2 mio. kr.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 911.111 kr.
 • Lønandel 56,2 (50,8)
 • Resultat af primær drift +1,93 mio. kr. -5,3 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Rostra

 • Bruttoavance 10,1 mio. kr. -24,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 776.923 kr. -12,4 pct.
 • Lønandel 65 (57,4)
 • Resultat af primær drift +1,091 mio. kr. -60,1 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for RCogM

 • Bruttoavance 7,6 mio. kr. +20,6 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 475.000 kr. +13,1 pct.
 • Lønandel 74 (103,6)
 • Resultat af primær drift +0,169 mio. kr. (-1,798 mio. kr. året før)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz