PR-bureau slugte kommunikationsafdeling

Peter Engholm
25@mail.dk

Kraft & Partners indgik et partnerskab med CSC og overtog IT-selskabets kommunikationsafdeling. Det kan ses på medarbejdertallet, der blev mere end fordoblet i 2009.

PR- og kommunikationsbureauet Kraft & Partners voksede eksplosivt i 2009, og forklaringen på at blive næsten en halv gang større på et år er outsourcing.

“CSC outsourcede al deres strategiske kommunikation til os. Vi indgik et partnerskab, der medførte, at vi overtog CSCs kommunikationsafdeling og dens fire medarbejdere. Mens andre konsulenter typisk har et projektstyret samarbejde med kunden, er vi en del af virksomheden. Folk sidder derude hver dag, men ingen sidder derude hele ugen,” siger Markus Bjørn Kraft, adm. direktør i Kraft & Partners.

Bureauet havde i snit 4 fuldtidsansatte i 2008, og det voksede til 10 i 2009. Udover de 4 CSC-medarbejdere kom 2 til via vækst fra andre kunder. Skiftet fra partnertung virksomhed til et bureau med flere ansatte kan ses i gennemsnitslønnen, der er næsten halveret fra 1,1 mio. i 2008 til 587.000 kr. i 2009.

CSC betaler bureauet et fast årligt beløb og får en række klart definerede serviceydelser og mål for pengene.

“Vi hjælper topledelsen på daglig basis, har kontakt til medier, står for den intern kommunikation og webben. Men hvor hver enkelt kommunikationsmedarbejder før skulle dække mange opgaver, er der nu afsat specialister på hver opgave. Samtidig kan vi skifte hurtigt, f.eks. ved en PR-krise, hvor bemandingen skifter fra 4 til journalister, der laver intern kommunikation, til 4 journalister, der udelukkende er beskæftiget med ekstern kommunikation,” siger Markus Bjørn Kraft.

Kraft & Partners har i den konkrete partnerskabsaftale syv områder med kvalitetsmål at leve op til – og dertil kommer, at CSC er blevet stillet besparelser i udsigt.

“Virksomheden kan forvente at spare 15-20 pct. ved at outsource sin kommunikation. Små og mellemstore virksomheder, med kommunikationsafdelinger op mod otte ansatte, har sjældent konkrete koncepter for de produkter, de leverer. Det har vi, og kan desuden trække på vores erfaringer fra andre virksomheder. Derfor skal vi ikke opfinde noget nyt til hver ny situation,” siger Markus Bjørn Kraft.

Andre kunder har også valgt outsourcing, men på enkeltområder: Med Lego har bureauet således indgået aftale om global ledertræning. Og man har indledt et samarbejde med Det Kongelige Teater med henblik på at udbyde Det Kongelige Ledelsesakademi med fokus på ledelse og kommunikation.

“Nu er de tidligere CSC-medarbejdere blevet fuldt integreret, og vi har kontakt til andre virksomheder. Min forventning er, at vi inden for det næste halve til hele år, får flere aftaler a al CSC,” siger Markus Bjørn Kraft.

Bruttoavancen steg sidste år med næsten 46 pct., og en forventning om et 2010 på niveau med 2009 er blevet erstattet med en vækst på 10 pct. – med pil op.

“Normalt er vi konservative, når det gælder budgetter og forventninger, men sådan som tingene udvikler sig, er det svært at bevare konservatismen og forvente, at vi blot vokser 10 pct.,” siger Markus Bjørn Kraft.

Nøgletal for Kraft & Partners

  • Bruttoavance 8,631 mio. kr. +45,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 863.100 kr. -41,7 pct.
  • Lønandel 68 (73)
  • Resultat af primær drift +1,675 mio. kr. +158,1 pct.