PR-formand går før tid

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Én ting er ikke at ville rende af pladsen, noget andet er vedtægterne. Så Jens Kofoed må forlade posten som PR-Branchens formand, og en ekstraordinær generalforsamling skal finde afløseren.

“Jeg har ikke tænkt mig at rende af pladsen,” sagde Jens Kofoed i sidste uge, da han var fratrådt som adm. direktør i Hill & Knowlton. Da var han stadig formand for Public Relations Branchen, og udtalelsen gjaldt netop denne post.

Men velvilje og pligtfølelse er ikke nok i den forbindelse, for ifølge PR-branchens vedtægter skal alle bestyrelsesmedlemmer være tilknyttet en medlemsvirksomhed som direktør, prokurist eller ledende medarbejder.

Idet Jens F. Kofoed fratræder sin stilling i Hill & Knowlton, afgår han som konsekvens heraf således også som formand for PR-Branchen. Jens F. Kofoed har valgt at træde tilbage i forbindelse med et netop afholdt bestyrelsesmøde i foreningen.

Vedtægterne siger, at formanden skal vælges af generalforsamlingen, og den ordinære af slagsen afholdes hvert år primo året, senest ved udgangen i april.

Så længe ønsker PR-branchen ikke at være uden formand – derfor afholder branchen i slutningen af næste måned en ekstraordinær generalforsamling, hvis primære formål bliver at finde en ny formand.

De øvrige medlemmer af den nuværende bestyrelse fortsætter under ledelse af næstformand Jan Boman, indtil den nye formand er valgt.

Selvsamme Boman siger om den hidtidige formand:

“Jens F. Kofoed har især koncentreret sin indsats om at skabe øget kendskab til og respekt for PR-branchen. Han har taget initiativ til at skabe transparens i branchen ved at institutionalisere flere analyser herunder regnskabsanalyser, konjunktur- og brancheanalyser. Endvidere har Jens F. Kofoed haft stort fokus på at skaffe medlemsvirksomhederne medlemsfordele i kraft af medlemskabet af Public Relations Branchen.”

I samme pressemeddelelse takker Jens Kofoed af med følgende ord:

“Jeg er ked af at forlade posten i brancheforeningen med så kort varsel, men som mange af jer vil vide, har jeg efter eget ønske, valgt at forlade Hill & Knowlton A/S efter 23 år i PR-branchen. Jeg har længe ønsket nye udfordringer og mente, at tiden var inde til at realisere nogle andre planer. En stor tak til alle, jeg har haft med at gøre i Public Relations Branchen. Det har været utroligt spændende, og heldigvis er verden ikke større, end at jeg ved, at vi mødes igen”.