PR-formand: Ingen sammenhæng mellem chikane-beskyldninger og konkurs

Peter Engholm
25@mail.dk

Bestyrelsesformanden i Nordisk Kommunikation kommenterer nu det brev, hvori medarbejderne anklager den adm. direktør for fire tilfælde af chikane.

Nordisk Kommunikation – med speciale i intern kommunikation – fritstillede for nylig sine konsulenter, og selskabet blev i går erklæret konkurs. Indtil i dag havde bestyrelsesformand Henrik Wagn ikke ønsket at kommentere sagen, der i lige så høj grad drejer sig om, at medarbejderne i juli – i et brev til bestyrelsesformanden – gjorde opmærksom på hele fire tilfælde, hvor medarbejdere har følt sig sexchikaneret af bureauets adm. direktør, Pelle Carlo Nilsson.

“Jeg kan bekræfte, at jeg i min sommerferie modtog en henvendelse fra medarbejderne i Nordisk Kommunikation. Og jeg vil gerne tilføje, at jeg tog henvendelsen meget alvorligt. Men det er en personalesag, og af princip udtaler jeg mig ikke til medierne om den type sager,” siger Henrik Wagn nu til Bureaubiz.

Det forlyder, at du tog en samtale med den adm. direktør, at du gav ham en skriftlig advarsel og fratog ham medarbejderansvar. Det kan man godt kalde at tage henvendelsen alvorligt …

“Jeg vil gerne gentage, at jeg ikke vil kommentere det, fordi det er en personalesag. Men jeg vil helt overordnet godt slå fast, at beskyldningerne og selskabets økonomiske situation intet – intet – har med hinanden at gøre,” siger Henrik Wagn.

Ja, for tanken ligger ellers ligefor: Før sommerferien var der et overskud i Nordisk Kommunikation, så kommer sexchikaneanklagerne fra medarbejderne, og efter sommerferien er der pludselig et stort underskud …

“Som sagt: De to ting har intet med hinanden at gøre. Helt generelt for bureau- og konsulentbranchen gælder det, at der ikke er så vanvittigt mange opgaver i sommerferien. Det lægger et pres på likviditeten. Men hvordan det forholder sig med Nordisk Kommunikation, ønsker jeg ikke at udtale mig om”, siger Henrik Wagn, som derudover beklager, at man ikke i midten af juni fik meddelt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at René la Cour Sell, adm. direktør i Danmarks Naturfredningsforening, pr. 1/8 ikke længere er bestyrelsesformand i Nordisk Kommunikation.