PR-formue står bag Envisions nye ejer

Peter Engholm
25@mail.dk

En ny stor dansk bureaugruppe er i støbeskeen. Bag står et selskab, hvor formuen er bygget gennem mange års sund drift af et PR-bureau.

Umiddelbart ligner dannelsen af en ny stor dansk bureaugruppe først og fremmest en investorcase. Det er en PR-formue, der er sat i spil i First Chair Holdings opkøb af Envision og Unique Consult.

Men det er kun umiddelbart. Når man dykker ned i historien, så træder bureau- og marketingfaglige ambitioner hurtigt mere og mere frem.

Men hvis du lige studser lidt i første omgang over handlen, så er det ok. Envision er et af Danmarks største reklamebureauer, som i det senest kendte regnskab havde en  bruttoavance på knap 90 mio. kr. og et overskud på primær drift på ca. 17 mio.

Regnskabsåret sluttede 30. september, men adm. dir. Mona Juul vil ikke give oplysninger om det nye regnskab. Dog vil hun godt sige, at det bliver fornuftigt.

Prisen for Envision er ikke oplyst – men ud fra normale værdisætningsmodeller bør den ligge mellem 80 og 100 mio. kr.

Selv om First Chair således i princippet “kun” har købt 60 pct., så er det stadig en betragtelig handel.

Unique Consult er noget mindre, men med et overskud på omkring 4 mio. kr., så har der alligevel skullet lægges nogle penge på bordet.

Solid forretning og ny strategi

Og hvem er det så lige First Chair er, når de kan komme med en pose penge i den størrelse?

Selskabet ejes af brødrene Jens og Søren Kofoed, der oprindeligt stiftede ABC Public Relations, som siden blev til en del af WPP-netværket Hill & Knowlton.

De to kørte en solid forretning i mange år og solgte for nogle år siden de sidste 49 pct. til WPP.

På den måde har de faktisk kunnet bygge en god økonomi op. Siden deres exit fra Hill & Knowlton har de koncentreret sig om investeringer, og deres senest kendte regnskab (slut 30. juni 2015) viser et overskud før skat på knap 1,7 mio. kr. og en egenkapital på godt 34 mio. kr. Hertil kommer likvide beholdninger på ca. 50 mio. kr.

Det nye regnskab er endnu ikke klart, men Jens Kofoed kan dog fortælle, at det vil vise et underskud, så selskabet er lidt mindre polstret nu.

“Det skyldes to ting. Dels har vores aktiebeholdning ikke udviklet sig gunstigt, og dels har vi vasket tavlen rent i forhold til investeringer i flere mindre selskaber,” siger Jens Kofoed og fortsætter:

“De nye investeringer bygger på erfaringer herfra. Vi var gået ind i for små selskaber, og investeringen er i Envision og Unique Consult er udtryk for en ny og mere aktiv investerings-strategi, hvor vi går ind i økonomisk sunde virksomheder, der ligger inden for konsulent-branchen, og hvor der derfor er et potentiale for at udvikle synergier til gavn for deres fortsatte udvikling.”

Forhandler med to bureauer

Opkøbene finansieres bl.a. gennem låntagning, og det er ikke slut med Envision og Unique Consult.

“Vi forhandler med de to næste virksomheder. Et PR-bureau er vigtigt at få hurtigt i spil, for stakeholder-management bliver stadig mere vigtigt. Dernæst kommer en digital partner, der ikke kun er gode håndværkere, men også er dygtige ledelsesrådgivere,” siger Jens Kofoed, der oplyser, at målet er, at der kommer nye familiemedlemmer til 1-2 gange årligt.

“Vi køber som sagt sunde virksomheder, men at købe mange er også et spørgsmål om risikospredning. Hvis en enkelt hænger i bremsen, så har vi finansiel styrke til at fortsætte,” siger Jens Kofoed.

Konstruktion med bureau-faglige ambitioner

Konstruktionen er, at et nyt selskab, FC Envision, køber Envision 100 pct., hvorefter Mona Juul og to andre Envision-partnere køber 40 pct. af FC Envision. Dermed er Envisions stifter, Flemming Hald, definitivt ude af bureauet.

Den konstruktion understreger yderligere, at der er bureaufaglige ambitioner bag gruppen. I stedet for at få en majoritetsejer i Envision, så har de tre Envision-partnere med Mona Juul i spidsen valgt at blive medejere af det nye selskab, hvor de således kan komme til at spille en mere aktiv rolle i forhold til at bygge den nye gruppe.

Det er otte år med WPP, som Jens Kofoed fremhæver som afsæt for First Chair-gruppen – det er gode erfaringer, som bliver taget med, og de mindre gode, som stifterne bevidst har fravalgt.

”Eksemplet til efterfølgelse er den bevidste fokusering på nøgletal. De giver en præcis diagnose af virksomheden. Vi taler kommercielle virksomheder, hvor vi måler og vejer indsatsen – vi ser på kunde-profitabilitet og på hvilke medarbejdere, der skaber værdi. Men det må ikke gå over i excel-tyranni,” siger Jens Kofoed og tilføjer:

”Vi er – efter årene med WPP – også bevidste om transparens og ordentlighed. Det gælder i forholdet til den enkelte medarbejder, men også over for kunderne. Her er Envision et godt eksempel med lange kunderelationer,” siger Jens Kofoed.

First Chair-gruppen er heller ikke en international kæde …

”Den er dansk, ja – men det er ikke bevidst. Det er i første omgang et nationalt projekt, men hvis vi undgår faldgruber, og det bliver en succes, så kan modellen tages i anvendelse i Norge og Sverige.

Hvorfor lige de to lande?

”Fordi First Chair er baseret på skandinaviske ledelsesprincipper. På tillid og frihed under ansvar. Vi skal skabe ny luft og begejstring. Som når Lars Rebien taler om ‘my extended familiy’. Det er humanistiske elementer i en kapitalistisk gruppe,” siger Jens Kofoed.

For godt et par år siden – på eventen Den Nye Danske Kreativitet – blev en mediabureau-direktør ikke ligefrem hyldet for sin invitation til et bureau-supermarked. Hvad får dig til at tro, at First Chair har gang på jord?

”For det første forstår jeg godt, hvis kreative sidder med korslagte arme ved udsigten til et “supermarked”, for det andet skulle tankerne om en First Chair-gruppe modnes. De har først vundet gehør i år. Og det har de bl.a. fordi, hver eneste virksomhed, hver eneste bureau, fortsætter på sin egen måde, med sin egen identitet. Det er vigtigt, at brandet og kulturen forbliver intakt,” siger Jens Kofoed.

Han tilføjer:

“First Chair Group handler først og fremmest om at skabe synergi mellem komplementerende virksomheder – der er ikke tale om en ‘supermarkedstankegang’, men om flere selvstændige virksomheder, der arbejder sammen. Og et væsentligt udvælgelseskriterium for First Chair i forbindelse med opkøb er, at vi kan lide de mennesker, der leder virksomheden, og at disse ‘køber ind’ på visionen om First Chair Group.”

Investerer i udviklingsprojekter

Han udbygger det komplementerende ved bl.a. at arbejde sammen i gruppen. For man skal spille hinanden stærkere, og First Chair agter at investere i tværgående udviklingsprojekter.

”Vi skal ikke kun være ordremodtagere, men også kunne levere ideer og projekter på egen hånd, hvis vi vil gerne vil blive opfattet som spændende og stimulerende samarbejdspartnere. Det kunne være employer-branding, hvor det er oplagt, at search-virksomheden arbejder sammen med reklamebureauet og PR-bureauet,” siger Jens Kofoed og tilføjer:

”Vi skal være dygtige til at kigge om hjørner. Som Søren (Kofoed, red.) har sagt: Vi skal ikke være 100 meter foran kunden, men 3 meter foran, så der stadig er kontakt.”

Og hvorfor er det så lige, at det hele hedder First Chair?

”Det refererer til koncertmesteren i et stort, klassisk symfoniorkester – og dermed til det orkestrerende, styrende, kultiverede og til teamet.”

Samtidig ligger disse musiske elementer heller ikke fjernt, for så vidt angår gruppens familiemedlemmer:

”Det kunstneriske og kulturelle får stadig større betydning – også i en tid, inden så længe, med mangel på kvalificeret arbejdskraft – for vi mennesker er ikke bare rationelle maskiner, der bare præsterer. Og i dét lys bliver fremtidens leder bliver mere holistisk,” siger Jens Kofoed.