PR-gruppe tabte 11 mio. kr. i omsætning

Finn Graversen,
journalist

Operate er Danmarks næststørste PR-gruppe, og her blev man ikke bare ramt af corona – også af et mindre brug af konsulenter i det offentlige.

Corona-året 2020 var dyrt for Danmarks næststørste PR-bureau, Operate-gruppen. Der forsvandt ca. 11. mio. kr. i omsætning, og når det gælder bruttoavancen, så forsvandt der ca. 9 mio. kr.

Det er dog ikke kun en corona-relateret tilbagegang. Mindre brug af konsulenter i det offentlige har også kostet hos Operate, som således må konstatere, at det offentlige har været et mindre godt bekendtskab i de sidste to år. I 2019 faldt bruttoavancen med ca. 4 mio. kr. på grund af en tabt stor kunde i skikkelse af Skattestyrelsen.

Derfor kigger bureauet da også nu mere over på det private marked.

“Vi har en ambition om at blive større og sætte et større aftryk. Med de statslige konsulentbesparelser kræver det, at vi får flere private kunder. Heldigvis har vi på trods af corona haft vækst i flere private kundesegmenter, og vi regner med, at opgaver for fonde, organisationer og samfundsengagerede virksomheder vil fylde endnu i de kommende år,” siger Anders Dybdal, der tiltrådte som adm. dir. i juli sidste år.

Han fortæller videre, at man har benyttet corona-perioden til at kigge indad, og det har ført til en ny forretningsstrategi for 2021-23, der vil “styrke vores spidskompetencer i at skabe forandring gennem kommunikation, teknologi og indsigt i mennesker. Konkret styrker vi vores indsigts- og forandringskoncepter, vores data- og activation-setup og vores kreative kompetencer.”

Det indebærer, at bureauet nu sætter et andet ord på, hvad man er. Operate startede for 20 år siden som kommunikationsbureau, men i 00’erne begyndte man at tale om at være et adfærdsbureau.

Nu taler man om at være et forandringsbureau.

“Som forandringsbureau vil vores vigtigste værktøj være kommunikation – ligesom digitale løsninger og adfærdsdesign forsat også vil fylde meget i vores værktøjskasse. Vores kunder kommer til at opleve, at vi bliver stærkere til at udfordre dem på, hvilken forandring de vil skabe, og hvordan vi kan gøre en forskel sammen. Vi vil blive stærkere til strategisk at rådgive vores kunder om at levere impact, og vi vil måles på, om vi formår at skabe resultater. Data og kreativitet vil blive nøglen til at lykkes med det,” siger Anders Dybdal.

Operate Gruppen rummer – ud over PR-bureauet Operate – også det digitale bureau Operate Technology samt Operate Experience, der er specialister i oplevelseskommunikation. Sidstnævnte fylder ikke meget i gruppen, men angives dog at rumme gode synergier til de to andre bureauer.

Særligt Operate Technology har man grund til at være glade for i 2020. Dette bureau gik frem på både top og bund, og da det er lykkes at begrænse effekten af toplinjefaldet på bundlinjen hos Operate, bliver resultatet faktisk, at Operate Gruppen kommer ud med en lille stigning i overskud.

Nøgletal for Operate Gruppen
Bruttoavance 40,884 mio. kr., -17,9 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 763.849 kr., -11,1 pct.
Lønandel 71,9 (72,9)
Resultat før skat +6,127 mio. kr., +2,3 pct.

Nøgletal for Operate
Bruttoavance 30,486 mio. kr., -24,8 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 725.857 kr., -18,7 pct.
Lønandel 75,4 (72,8)
Resultat før skat +4,023 mio. kr., -30,6 pct.

Nøgletal for Operate Technology
Bruttoavance 8,513 mio. kr., +17,5 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 945.889 kr., +17,5 pct.
Lønandel 61,8 (69,5)
Resultat før skat 1,658 mio. kr., +364,4 pct.