PR- og reklame-bureau styrker samarbejdet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det nye samarbejde er ikke kun på tværs af bureautyper – også på tværs landegrænser. Der er tale om dansk PR-bureau og et svensk reklamebureau.

Grænserne flyder mere og mere mellem bureautyper – og i mange tilfælde også mellem landene.

Det har det danske PR-bureau, Kompas, og det svenske reklamebureau, Relevans, taget konsekvensen af og udvidet deres samarbejde.

Og det sker i en moderne ånd. Der er en kontrakt – men grundlæggende er det uformelt i form af, at de to bureauer promoverer hinanden over for kunder.

For at den model faktisk kan fungere taler, at de to kender hinanden godt, og at det udvidede samarbejde er inspireret af en fælles kunde.

De to bureauer er nemlig oprindeligt ført sammen af medicinalfirmaet Astellas, der har samarbejdet med både Relevans i Sverige og Kompas Kommunikation i Danmark:

”Vi var glade for de resultater, som bureauerne hver især skabte på et komplekst fagområde. Vi bad bureauerne mødes for at lære af hinanden både i forhold til de forskellige nordiske lande, men også på baggrund af bureauernes kompetencer hver især. Det lyttede de til, og resultatet har været større synergi og endnu bedre resultater,” siger marketingschef i Astellas Nordic, Anders Nordén.

På det grundlag vil bureauerne nu markedsføre det udvidede samarbejde over for nordiske medicinal-kunder.

“Vi tror ikke på, at der er nogen bureauer, der kan det hele, og derfor prædiker vi over for kunderne, at man skal samle bureauerne omkring bordet for at få det bedste resultat. Det er der stadigt flere, der gør, og vi mærker en stigende grad af efterspørgsel på, at bureauer kan samarbejde på tværs af både landegrænser og faggrænser,” siger direktør Thomas Hartvig fra Kompas Kommunikation.