Pries om priser: Der er et hul i award-markedet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Markedet mangler en hardcore digitaliserings-pris, mener DIA-formand, Thomas Pries. Den digitale bureauforening, ADDA, er enig – men advarer mod flere priser.

På den ene side synes juryformanden for Danish Internet Award (DIA), Thomas Pries, at award-situationen er mudret i Danmark med måske lige for mange priser.

På den anden side kan han faktisk godt se et hul i markedet inden for den digitale verden.

“Snittet på DIA handler om digital markedsføring. Jeg mener, der er plads til en meget mere rendyrket digitaliseringspris.

Hvis DIA omhandler digital markedsføring af produkter, så kunne en ny pris handle om digitale produkter, services og digitalisering.

“Kort sagt en hard-core digitaliserings pris,” siger Thomas Pries og fortsætter:

“Så kunne man håbe at rejsekortet el. lign. engang kunne komme på podiet for bedste brugeroplevelse, eller at vi vil komme til at se nogle deløkonomiske platforme som kunne ændre vores samfund.”

Thomas Pries ser i det hele taget gerne, at man i branchen får mere fokus på at sikre, at de forskellige priser bliver bedre koordineret, så man begrænser overlappene.

“Vi har f.eks. droppet E-commerce kategorien i år fordi den bor bedre hos E-handelsprisen,” siger Thomas Pries og fortsætter:

“Hvis man forestiller sig en meget mere ren digitaliseringspris, så vil der måske være nogen gråzoner i forhold til DIA. I så fald vil det være naturligt at overveje nogle justeringer i indholdet af DIA. Men jeg mener at man i det hele taget burde tage priser op til diskussion i fællesskab, så vi får dem til at stå så skarpt som muligt i forhold til hinanden. Det vil være godt for branchen.”

Hos foreningen af digitale bureauer, ADDA, er der opbakning til synspunktet om, at der er et hul i prismarkedet. Men samtidig advarer man imod flere priser.

“Vi er enige i grundpræmissen. Realiteten er, at 70 pct. af arbejdet på de digitale bureauer ikke er dækket af nogen priser i dag, og vi synes det vil være naturligt at få et øget fokus på den værdiskabelse, som der sker her,” siger Mikkel Jespersen, der er næstformand i ADDA. Han fortsætter:

“Men vi tror ikke på en pris mere i markedet. Så risikerer man en pristræthed, der ikke gavner branchen. Vi vil hellere se en udvikling og koordinering af de eksisterende priser, så de kommer til at stå skarpere over for hinanden og i højere grad afspejler den samlede hverdag hos bureauerne.”