Priskiltet på Nørgård Mikkelsen? 30 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

L’Easy ejeren, Niels Thorborg, har således formentlig skullet betale 12-15 mio. kr. for halvdelen af bureauet.

For Nørgård Mikkelsen er det et mangeårigt ønske at komme ud af WPP Group. Bureauet har aldrig været en del af gruppen, og det har grundlæggende været svært at se, hvad WPP overhovedet skulle med Nørgaard Mikkelsen, hvor ejerandelen er fulgt med, dengang man overtog Bates.

Problemet har været, at man ikke har haft råd til at købe sig fri.

Dengang det lykkedes for Bates, havde bureauet en ejerandel i 141, som WPP var interesseret i og som kunne bringes i spil. Men Nørgård Mikkelsen havde også en ejerandel i 141, som man tjente over 6 mio. kr. på. Desuden har bureauet oplevet, at Living Brands (nu Bark Copenhagen), som man ejede 30 pct. af, fik købt sig fri. Her tjente man 3,1 mio. kr.

Samtidig har Nørgård Mikkelsen været igennem nogle svære år. Spørgsmålet er, om det har slidt på partnernes økonomi, således at de ikke selv har kunnet rejse finansieringen, og at det er her Erik Laumands ven, Niels Thorborg kommer ind i billedet.

Prisen er ikke offentliggjort, men ud fra den model, WPP normalt anvender, ligger den formentlig på mindst 25 mio. kr. og snarere op mod de 30 mio.

WPP’s model hedder ret fast mindst 30 pct. af bruttoavancen i det seneste regnskab. Hvis man overhovedet vil sælge, for som det siges: “Sir Martin Sorrell (WPP’s topchef) sælger ikke bureauer. Han køber”.

Så kan det spille en rolle, om bureauet er på et marked, WPP er stærkt interesseret i. Desuden kigger man på udviklingen i det indeværende år og udsigterne for det kommende, og 30 pct. er nok et absolut minimum. Satsen vil ofte ligge højere – og sikkert også ofte væsentligt højere.

Nørgård Mikkelsen havde en bruttoavance på ca. 55 mio. kr. i 2007, men forventes at komme ud med vækst for 2008. Desuden budgetteres med yderligere vækst i 2009 efter flere kundegevinster.

Spørgsmålet er så, om finanskrisen har kunnet give et fradrag. Aftalen er dog indgået i november, og det er nok tvivlsomt, om Martin Sorrell har givet voldsomt meget rabat på den konto.

Baseret på de 30 pct. giver det en pris på 18-20 mio. kr. Egenkapitalen er dog alene 21 mio. kr. i 2007 og sammenholder man med, at 30 pct. af Living Brands gav 3,1 mio. kr. – bureauet havde i 2007 en bruttoavance på ca. en tredjedel af Nørgård Mikkelsen og er værdisat tættere på 50 pct. end de 30 – så er det næppe sandsynligt, at man har kunnet holde prisen så langt nede som 20 mio. kr.

Et kvalificeret gæt må være mindst 25 mio. – og snarere op mod 30 mio. kr. Hvilket indebærer, at Niels Thorborg har skullet have omkring 15 mio. kr. op af lommen.

En detalje for rigmanden – men han er kendt for at være en meget stringent forretningsmand, der – vennetjeneste eller ej – altid vil kigge på det potentielle afkast af sin investering.

Han gør det kun, hvis det ser fornuftigt ud. At han overhovedet vil gå ind i et reklamebureau er formentlig vennetjenesten.

Bureaubiz har forelagt det anslåede prisskilt for Erik Laumand, men han har ikke svaret.