Public skal løse svær offentlig kommunikation

Peter Engholm
25@mail.dk

Underretning om børn klinger af angiveri og tvangsfjernelse. En ny kampagne skal pille dramaet ud og fortælle om de mange børn, der med hjælp i tide får et bedre liv i hjemmet.

En kampagne for Ankestyrelsen om rettidig underretning kan lyde lidt tør – i den anden grøft finder vi medie-historierne om for mange tvangsfjernelser og om sager, hvor advarselslamper om børn i udsatte familier blev ignoreret for længe.

Og det er dramaet i enkeltsagerne, der skal fjernes, for i stedet at se på – som afsenderne taler om – at ”rettidig underretning hjælper 1000vis af børn til et bedre liv i hjemmet”.

Afsenderne er Ankestyrelsen, der – efter at have prækvalificeret fem bureauer til at byde på opgaven – valgte Public til opgaven, der har et budget på 1,8 mio. kr.

Public vandt opgaven med Lead som samarbejdspartner på PR-indsatsen.

Kampagnens udfordring bliver at ændre danskernes holdning og adfærd, fordi dét at lave en underretning oftest er forbundet med følelsen af angiveri og en misopfattelse, at en underretning formentlig ender med en fjernelse fra hjemmet.

75 pct. af kampagnen er rettet til fagpersonale, det være sig lærere, pædagoger, sundhedspersonale og privatpraktiserende læger, og 25 pct. til almindelige borgere.

”Vi har lagt vægt på at afdramatisere underretningen og belyse de tusindvis af underretninger, som hvert år ender med en støtte i hjemmet. Indsatsen over for faggrupperne lægger op til refleksion over nogle af de dilemmaer, som de møder i deres dagligdag. Det er også fagligt at reagere på fornemmelse – og grupperne skal tilbydes en fuld palette af værktøjer, som hjælper dem videre med deres bekymring,” siger Julie Bidstrup, kontaktchef hos Public.

Kampagnen lanceres i begyndelsen af december – efter kommunalvalget og op til jul, hvor medierne erfaringsmæssigt er ekstra obs på børns ve & vel.

Fortællingen – om at en underretning medvirker til at fjerne tvivlen – illustreres ved, at de uklare silhuetbilleder afløses af tydelige og skarpe billeder af samme børn.

Aktiviteterne omfatter både direct mail, dilemmaspil til fagpersoner, presseindsats, sociale medier, film og banner annoncering.