”Pyha – fusionen lykkedes”

Peter Engholm
25@mail.dk

Metaphor overtog Danfoss’ inhousebureau med tillid til, at man kunne forenes – selv om man lå langt fra hinanden. Det har taget et år at samle bureauet, der nu byder fire nye kunder velkommen.

“Jeg stiller mig ikke op på dag 3 efter overtagelsen af Danfoss’ inhousebureau og siger, at nu har vi lavet verdens bedste reklamebureau. Vi har nørklet med det og taget os tiden, inden vi stiller os op på ølkassen,” siger Knud Erik Knudsen, adm. direktør i Metaphor.

Vejle-bureauet overtog i begyndelsen af 2010 Danfoss’ interne reklamebureau, G1 Advertising, og først nu er man klar til at sejle under ét flag: Metaphors.

Fusioner og overtagelser i bureaubranchen er langt fra usædvanlige, men I venter et år med at melde ud, at I har samlet trådene …

“Det skyldes adskillige forhold. Der er det praktiske i eksempelvis it og styring, og der er det mentale. Det kræver meget at vriste sig fri fra at være en del af en stor, international koncern til at være en del af et lille dansk bureau. Det er hårdt arbejde at skabe en fælles korpsånd, når man har arbejdet for familien Clausen i et dansk industri-lokomotiv til at være Nordborg-afdelingen i et reklamebureau,” siger Knud Erik Knudsen.

Spor-skiftet har også taget tid, når det gælder bureautype. Begge er reklamebureauer, men det er ene er internt, det andet er eksternt.

“G1 Advertising havde af gode grunde noget institutionelt over sig, og det kræver omstilling, når man skal kæmpe om opgaverne på markedsvilkår,” siger Knud Erik Knudsen.

Har der været et “Pyha – så lykkedes det …” over fusionen?

“Ja, vi har læst tilstrækkeligt meget om fusioner til at have respekt for dem. Nogle af de medarbejdere, vi har overtaget, har været i virksomheden i 40 år. Det er ingen walkover for nogen parter, og det hjælper ikke at presse tingene igennem og sige “Så starter vi på en frisk” – som blev computeren bare sat i et nyt stik,” siger Knud Erik Knudsen.

Metaphor overtog G1 Advertising, men der fulgte hverken opgaver eller tilsagn med fra begyndelsen – tværtimod.

“Vi har skullet levere varen – og både signalere, at vi er den samme go’e gamle partner, og bevise, at vi kunne tilføre bureauet ny energi. Og det er først nu, hvor vi synes, at vi agerer som ét bureau, at vi kalder det hele for Metaphor,” siger Knud Erik Knudsen.

Bureauet har på det seneste hentet fire kunder: EnergiMidt, Sahva, Broager Sparekasse og Danske Planteskoler. Kunder, der betegnes som “rigtig gode for bureauet” – ikke nødvendigvis ud fra budgettets størrelse, men p.g.a. profilen.

“De passer alle ind i dét, vi står for – og har leveret hidtil – nemlig værdiskabende kommunikationsstrategi og konceptudvikling. Det er dér, vi gerne vil være: Arbejde oppe i organisationen, hvor beslutningerne træffes,” siger Knud Erik Knudsen.