Q&A med Kresten Schultz om Falck-skandalen

Redaktionen

Kresten Schultz Jørgensen, talsmand for PR-grenen i KreaKom, oplever Advices ledelse som ansvarlig og berørt af Falck-skandalen, men mener også, at Konkurrencerådet burde have hørt Advice om deres rolle i sagen.

Hvad er din umiddelbare kommentar til Falck-sagen?

To ting: For det første er det hårrejsende læsning. Sagen – set med et kommunikationsperspektiv – overtræder adskillige etiske retningslinjer, som den seriøse PR-branche både i Danmark og internationalt arbejder efter. Det ved vi allerede i dag er tilfældet.

For det andet synes jeg, at processen frem mod sanktioner, både strafferetligt og i forhold til de involverede kommunikationsrådgivere, fortjener lidt mere professionalisme, end det har været tilfældet indtil nu. At Konkurrencerådet tilsyneladende ikke har hørt Advice i processen, undrer mig. Derfor gør både vi, KreaKom samt Dansk Industri en del ud af at lytte grundigt til de relevante parter og derefter vurdere situationen ansvarligt.

Burde ‘negative campaigning’ forbydes?

Nej, det synes jeg ikke – fordi den frie holdningsdannelse, som PR-faget faktisk er en del af, også kan rumme nødvendige og legitime kritiske dimensioner. Men kritikken og dermed ‘det negative’ skal have – og det er sagens kerne – en almen interesse. Kommunikation, der ud fra ensidige politiske og kommercielle formål handler om at sværte en modstander til, er uacceptabelt.

Advices håndtering er – efter at firmaets ledelse har fået dokumenterne – korrekt og ansvarlig.

Hvad er din tanke om brugen af astroturfing? Burde det være transparent?

Ja, naturligvis. Vi har – også internationalt – helt klare regler for, at astroturfing, hvor man fejlagtigt lader som om, at et indhold har udgangspunkt i græsrodsbevægelser, er en overtrædelse af de etiske retningslinjer. Helsinki-deklarationen, som jeg på danske PR-firmaers vegne tiltrådte i november 2018, siger det således i artikel 6: “To be forthcoming about sponsors of causes and interests and never engage in misleading practices such as “astroturfing”.

Hvad er dit råd til Advice, som du jo har været i dialog med?

At man skal fortsætte den ansvarlige og konstruktive dialog med os andre om, hvad der er sket – og hvad der skal ske fremadrettet. Jeg oplever Advices ledelse som ansvarlig og berørt.

Sagt enkelt: Vi beskriver eller formidler ikke længere magten. Vi er den. Det forpligter – mere og mere.

Hvordan mener du, Advice og Falck har håndteret krisen?

Jeg har ingen kommentarer til Falcks ledelse, men hæfter mig ved, at den nuværende ledelse kalder sagen “pinlig”. Advices håndtering er – efter at firmaets ledelse har fået dokumenterne – korrekt og ansvarlig.

Hvad ser du som branchens bedste svar på skandalen og samfundets kritik?

Et fortsat arbejde med at håndhæve – og det betyder med indbygget konsekvens – de etiske retningslinjer, der som nævnt er tydelige og klare. I de kommende år kan de formentlig blive endnu tydeligere, fordi alle, der arbejder med kommunikation – under indtryk af både geopolitiske og digitale megatrends – må overveje deres roller. Det gælder både kommunikationsfolk og journalister.

Sagt enkelt: Vi beskriver eller formidler ikke længere magten. Vi er den. Det forpligter – mere og mere. Jeg hæfter mig ved, at en del af de stemmer, der lige nu kommenterer sagen, slet ikke er medlemmer af en brancheorganisation som eksempelvis KreaKom. De opererer altså som frie fugle. Også det bør man tage bestik af. Enten arbejder man ansvarligt sammen i brancheorganisationer, eller også sejler man uden flag.

Vi skal helt tilbage til Waterfront-skandalen for at finde en skandale af samme omfang. Ser du nogle lighedspunkter mellem de to skandaler?

Det er for tidligt at vurdere.

Hvad mener du om en cetificering af public affairs?

Det er jeg stor tilhænger af. De etiske retningslinjer findes. En certificering af PR/PA – efter eksempelvis et amerikansk mønster – har jeg arbejdet for i mange år. Og det fortsætter jeg med.

Interesseret i mere indhold som dette? skriv dig op til vores nyhedsbrev her.