Røde Kors vælger nyt bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Organisationen har været mere eller mindre bureauløs i en periode. Nu har man valgt en ny partner med en kreativ, der selv har erfaring med humanitært arbejde.

Seneste bureaupartner for Røde Kors var Mensch, men samarbejdet har ikke været aktivt i en periode, så organisationen har snarere været bureauløs.

Det er den ikke mere. Nyt bureau er Raffinaderiet, som er fundet uden konkurrence.

“De bad os om at komme med nogle strategiske overvejelser og samtidig gøre os nogle tanker om eksekvering, og det har nu ført til et samarbejde,” siger kreativ direktør, Mogens Damgaard, Raffinaderiet.

Han er partner og medstifter af bureauet, og netop hans tilstedeværelse er formentlig en del af forklaringen på valget.

For et år siden vendte han nemlig tilbage til Raffinaderiet efter at have arbejdet fem år i humanitære organisationer – heriblandt Røde Kors.

“Jeg startede med at være fundraisingchef i Røde Kors, derefter blev jeg kommunikationschef i Red Barnet, og jeg sluttede som talsmand for Danmarks-indsamlingen. så jeg bilder mig ind, at jeg ved noget om det humanitære arbejde, og at Røde Kors køber ind på de kompetencer,” siger Mogens Damgaard.

I forhold til, da han startede i Røde Kors, er det nogle andre mennesker, der nu har ansvaret for opgaverne.

Samarbejdet kommer til at omhandle både den strategiske positionering og konkrete fundraising opgaver – blandt andet flagskibet Røde Kors Indsamlingen, hvor målet er at mobilisere 20.000 frivillige indsamlere – og bliver skudt i gang med en netop udviklet kampagne, som henvender sig til mødre i Danmark. Mor-til-Mor, som kampagnen hedder, sigter på at involvere danske mødre i at støtte verdens udsatte mødre.

“Når man støtter en mor, er man med til at støtte hele familien. Undersøgelser viser nemlig, at mødre investerer 90 øre i deres familier, hver gang man giver dem en krone. På den måde er man som donor med til at skabe vækst og ikke kun passiv nødhjælp,” siger fundraisingchef Kenneth Øhrberg.

Raffinaderiet er et bureau med vægt på internationalt orienterede danske BtB kunder, der ikke giver den store synlighed i Danmark. Derfor er bureauet glad for kunder, der kan give noget profilering på det danske marked.