Rambukken får hård efterkritik

Peter Engholm
25@mail.dk

Bred enighed og rygklapperi frem for provokerende bud på fremtiden. Mediedagens faglige del gav Malene Birkebæk inspiration – men kun til hvordan det skal gøres bedre næste år.

Mediadagen med Årets Rambuk var en triumf for Mediacom og Danske Bank, men ikke for debatten.

Den faglige del af arrangement får “en lidt aktuel holdningstilkendegivelse, som jeg håber, at arrangørerne vil tage til efterretning.”

Citatet er hentet fra Berlingske Business i dag, hvor Malene Birkebæk, direktør for Carat Deep Blue, har skrevet en kommentar under overskriften Tandløs enighed til Rambuk.

Arrangementet fandt sted for en måned siden, men til gengæld er Malene Birkebæk i god tid inden 2011-udgaven af Mediadagen.

Og hvad er det så, der skal laves om: Ikke talerne, men valget af talere, understreger Deep Blue-direktøren. Målet for næste Mediadag må være at få skabt debat, for den opstod ikke i år.

“At skabe sådan en debat fordrer et vist niveau af uenighed blandt deltagere, eller i det mindste én, der påtager sig rollen som djævlens advokat for at sætte lidt fut i geledderne.”

Men sådan blev det ikke med tre mediefolk, Lisbeth Knudsen, Berlingske Media, Per Mikael Jensen, Metro Int., og Jens Trope fra City A.M. – samt Anker Brink Lund fra CBS.

Malene Birkebæk hæfter sig ikke ved det faktum, at alle tre mænd var gengangere i forhold til tidligere års Mediadag, men derimod ved, at man “sætter tre personer fra samme branche og en professor stævne med det resultat, at debat og provokerende bud på fremtiden blev afløst af bred enighed og rygklapperi.”

Malene Birkebæk understreger, at talerne hver især levede op til overskriften for den faglige del, Forandring, Fremtid og Forretningsmodel, men “Kun Anker Brink Lund kunne qua sin metier bidrage med et lidt bredre perspektiv, men i det givne forum var denne akademiske teoretiseren langfra nok til at skabe en skarp debat. For der var ingen konflikt. Ej heller var der den skæve hjerne, der kunne vende tingene på hovedet”.

Forandring var det i hvert fald ikke, mener Birkebæk, når Jens Torpe kan genbruge sine slides fra 2005 – hvad han da også åbent meldte ud.

“Hvor var repræsentanten fra onlinemedierne? Hvor var den skæve nytænker, der kan formulere fremtidsscenarier, vi andre har svært ved at forestille os?,” spørger Malene Birkebæk, der også foreslår arrangørerne en oplægsform, hvor talerne sætter sig i hinandens sted med det formål at bringe nye vinkler på banen.

Arrangøren er Huset Markedsføring, og her har det i dag ikke været muligt at få en kommentar fra adm. direktør Thomas Ladefoged.