Rapport: Børn er tilstrækkeligt beskyttede mod reklamer

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Sidste forår nedsatte regeringen et udvalg, der skulle se på om børn er tilstrækkeligt beskyttede mod reklamer. Det er de, konkluderer udvalget. Men kommer alligevel med en række anbefalinger.

I foråret 2013 nedsatte daværende erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) et udvalg, der skulle finde ud af om børn er tilstrækkeligt beskyttede mod reklamer.

Nu er udvalget så barslet med deres anbefalinger, og konklusionen er, at det er de.

Eller sagt med udvalgets ord: ”Den gældende lovgivning sikrer danske børn og unge en passende grad af forbrugerbeskyttelse.”

Men så let skulle det ikke gå. For udvalget mener også, at der er nogle udfordringer for børn og unge i relation til kommerciel kommunikation og køb via apps og på internettet.

Eller som formanden for udvalget, Agnete Gersing siger i en pressemeddelelse:

”Danske børn og unge er generelt godt beskyttede mod vildledende markedsføring, men de støder stadig på udfordringer. Det gælder især markedsføring af abonnementer, kommerciel kommunikation på nye digitale platforme og køb i apps”.

Derfor kommer udvalget bl.a. med følgende anbefalinger til den nuværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S):

 • At der igangsættes et eftersyn af markedsføringsloven med henblik på at undersøge, om den danske implementering af EU-direktiverne er tilstrækkelig klar og på linje med de øvrige landes implementeringer
 • At relevante myndigheder og organisationer arbejder for at minimere risikoen for, at børn og unge foretager utilsigtede køb i spil. Blandt andet at der igangsættes et læringsforløb i børnehaverne, så børnene selv og deres forældre via børnene lærer, at gratis spil ikke altid er gratis
 • At relevante myndigheder og organisationer arbejder for, at øge børn og unges kompetencer til at navigere i forhold til kommerciel kommunikation på nye platforme. Blandt andet at der udarbejdes undervisningsmateriale om sociale medier til brug i folkeskolen.

Rapporten kan hentes her

I udvalget sad følgende: 

 • Cand. polit. Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (formand for udvalget)
 • Ph.d. cand. mag. i retorik Lars Pynt Andersen, lektor ved Syddansk Universitet
 • Cand. scient. pol. Katrine Ring Andreassen, kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Cand. scient. pol. Lars M. Banke, kontorchef i Kulturministeriet
 • Cand. jur. Jeanne Blyt, kontorchef i Finansrådet
 • Cand. jur. Tina Bøggild, politisk chef i Kreativitet & Kommunikation
 • Cand. scient. pol. Lotte Groth-Andersen, kontorchef i Ministeriet for børn og Undervisning
 • Cand. jur. Benedickte Havskov Hansen, kontorchef ved Forbrugerombudsmanden
 • Dr. jur. Caroline Heide-Jørgensen, professor ved Københavns Universitet
 • Cand. jur. Ulla Lyk Jensen, chefkonsulent i DI
 • Ph.d. Carsten Jessen, lektor ved Aarhus Universitet
 • Cand. jur. Martin Jørgensen, advokat i Dansk Erhverv
 • Cand. jur. Tina Dhanda Kalsi, seniorjurist i Forbrugerrådet
 • Cand. jur. Christina Moshøj, seniorkonsulent i Danske Medier
 • Cand. soc. Jens Christian Nielsen, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet
 • Cand. jur. Nicholas Rahui Webster Rømer, fuldmægtig i Justitsministeriet
 • Cand. psych. Kuno Sørensen, Red Barnet