”Recessionen er vores ambassadør”

Peter Engholm
25@mail.dk

Udbrydere fra 727 Online har sammen med LoyaltyMaker skabt relationsbureauet byHabit – i november, hvor snoren ind til finanskrisen for længst var klippet over. Lousy timing? Nej, naturlig udvikling.

Bureaubiz omtalte for halvanden måned siden, at 727 Online har sagt farvel til fire medarbejdere og medejere, der i et nyt bureau – byHabit – ville fokusere på relation, snarere end at være det traditionelle bureaus online-del.

De fire udbrydere har fusioneret med LoyaltyMaker, der med Jens Vandborg i spidsen har arbejdet med kundeloyalitetsprojekter i en årrække.

Et nyt bureau? En sær timing: I starter op, når markedet går ned …

“Ja, og det virker faktisk helt naturligt med vores set-up. Recessionen er vores ambassadør, for netop i forhold til finansproblemerne er det rigtige tidspunkt at se fra den traditionelt dyre massekommunikation i retning mod individuel kommunikation. Kundernes individuelle meninger, og behov bør være omdrejningspunkt for al mar­kedsføring i dag. Kunderne skal sættes i centrum, ikke produkterne. God forretning skabes på relationer, der bygges på forståelse – og netop forståelse og indlevelse kom­mer af analyse og dialog”, siger adm. direktør Thomas Dahl Jensen.

Det lyder næsten som et pædagogisk projekt – skal der forklares en del over jeres kunder?

“En ting er at forstå at kommunikere på de nye kunden-i-centrum markedsvilkår, en anden er at omsætte dette til dagligdag i en organisation. Vi kan sætte os ned med vores kunder og analysere om deres virk­somhed er parat til at dreje strategien væk fra massekommunikation og over i individuel kommunikation. Det kræver en metodisk tilgang og stor erfaring at identificere gaps, orga­nisatoriske udfordringer og derefter lave en businesscase, der dokumenterer lønsomheden i et strategiskifte”.

Jo, men lur mig, om ikke jeres analyser viser, at virksomhederne er parat til et skifte i jeres retning …

“Nej, ikke nødvendigvis. Strategiskiftet kan svare sig i en hver virksomhed, og vi har ikke været til ét eneste new biz-møde, hvor kunden ikke har sagt “interessant!”. Men det er bare ikke sikkert, at organisationen er parat til det. Eksempelvis kan måden at tænke kampagner og tilbudsaviser være meget inkorporeret. Og derfra kan der være langt til at opbygge lønsomme relationer via en intelligent CLM-systemplatform, der leverer “marketing on demand” i højeste potens”, siger Thomas Dahl Jensen.

Customer lifecycle management, der bl.a. ser på hvilke budskaber, der skal afleveres hvor og hvornår – og til hvem, kan virke kompliceret. Og bedre bliver det ikke umiddelbart, når Thomas Dahl Jensen opfordrer til at tænke i den 4. dimension: Tid. Det sker ud fra begrundelsen om, at “det ikke nytter at lancere et tilbud, hvis kunden til har købt en tilsvarende vare”.

Jeres kunder-in-spe forstår det tilsyneladende godt – hvad med de øvrige bureauer, der enten er jeres konkurrenter eller samarbejdspartnere?

“De traditionelle bureauer har langt fra reageret med et “Åh-nej, de tager vores budget”. Tværtimod har holdningen været, at et samarbejde kan være en effektiv måde for dem at fastholde deres kunde og budget på. Bureauerne ved godt, at markedet peger i denne retning. Omvendt vi ved godt, at en stor del af de eksisterende kunderelationer ligger hos de traditionelle bureauer, og vi kigger i øjeblikket på mulige bureau-samarbejdspartnere fordelt over landet. Og helt overordnet er det væsentligt at understrege, at disse diskussioner ikke er enten-eller, men både-og: Både massekommunikation og individuelle løsninger, både kreativitet – den gode idé, om du vil – og viden om vilkårene på relations- og CLM-området,” siger Thomas Dahl Jensen.