Recommended betalte 17,7 mio. kr. for Zupa

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Webbureauet havde et mindre godt år, og regnskabet for 9 måneder viser underskud. Fratrædelser og investeringer i fusionen har kostet.

Når verdens største reklamekoncern, WPP Group, skal handle bureauer, er udgangspunktet normalt et års bruttoavance. Og den model passer meget godt på NP3 Communications Groups køb af webbureauet Zupa.

NP3 er moderselskab for Recommended og med overtagelsen blev Zupa således en del af Danmarks største reklamebureau.

Købsprisen for Zupa fremgår af regnskabet for Zupa Holding, der ejes af Niels Ranum og Lars Tversted,. Regnskabsåret er omlagt for at matche Recommendeds, så det er et 9 måneders regnskab, der er aflagt. Det viser en mager udvikling med et fald i bruttoavance på 15 pct. til 18,9 mio. kr., hvis man omregner de 9 måneder til et fuldt år.

De 17,7 mio. kr. er således i underkanten af et års bruttoavance men forklaringen kan man måske finde på bundlinjen.

De 9 måneder viste et underskud på godt -1 mio. kr. mod et overskud for de foregående 12 måneder på knap +2,1 mio. kr.

Zupa noterer selv i beretningen, at det er lykkedes at fastholde både kunder og nøglemedarbejdere – men at kunderne har haft mindre aktivitet.

Hos Recommended siger Jørgen Blauert, at man er særdeles godt tilfreds med købet af Zupa.

“Der er to hovedforklaringer på resultatet. Dels har der været nogen fratrædelser, som har kostet, og dels har man hos Zupa arbejdet virkelig meget på at komme ind i organisationen. Den slags koster, men nu kører det efter bogen – faktisk ligger de foran budget. Regnskabsårets 1. kvartal ser rigtig godt ud,” siger Jørgen Blauert, der ikke ønsker at kommentere købsprisen.

Beretningen for Zupa Holding fortæller, at selskabet her i slutningen af i år forventes ophørs-spaltet til to selskaber.