Recommended lægger an til at blive Danmarks største bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bruttoavancen steg – men det gjorde omkostningerne også, så overskuddet blev mindre. Produktionsbureauet Digital Xpress gik tilbage.

NP3 Communications Group, der bl.a. omfatter Recommended, kan meget vel ende som Danmarks største reklamebureau, når resultaterne for 2009 gøres op.

Godt nok er bureauet for 2008 32 mio. efter Kunde & Co, men bureauet har netop afleveret et regnskab med vækst, mens Kunde & Co forventes at måtte notere en betydelig tilbagegang. Det har tidligere været fremme, at bureauet har skåret ned med 35-40 medarbejdere.

Når man tager i betragtning, hvor svære markedsvilkårene har været i året frem til udgangen af juni, må man karakterisere NP3 Communications Group’s resultat som stærkt. Men rygter i branchen har talt om et af de bedste nogensinde – og det kan det ikke leve op til, idet bundlinjen rent faktisk falder

Det faldende overskud er et resultat af, at ikke bare bruttoavancen men også omkostningerne steg. Og sidstnævnte mere end førstnævnte.

Helt på toppen kunne NP 3 Communications Group notere et fald i omsætning fra knap 250 mio. kr. til godt 240 mio. Men det forhindrede altså ikke, at man kunne notere en stigende bruttoavance.

Her var det først og fremmest reklamebureauet Recommended, der voksede, mens produktionsbureauet Digital Xpress måtte notere en faldende bruttoavance. Begge bureauer måtte notere et faldende overskud (primær drift).

Synderne til de voksende omkostninger finder man først og fremmest hos personaleomkostningerne i Recommended. Medarbejdertallet er steget fra 120 til 148, og selvom gennemsnitslønnen er faldet, så har de kostet næsten 6 mio. kr. mere.

Det er ikke lykkedes at få fat i hverken Recommended’s adm. dir., Jørgen Blauert, eller Digital Xpress’ adm. dir. Morten Melbye, for en kommentar. Beretningen for Recommended omtaler et “uset antal møder med interessante kundemner og indgåelse af samarbejde med en række nye og interessante kunder”

Beretningen for Digital Xpress siger blot, at under hensyn til finanskrisen har resultatet været tilfredsstillende.

Nøgletal for NP3 Communications Group

  • Bruttoavance 153,240 mio. kr. +3,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 773.939 kr. -8,7 pct.
  • Lønandel 62 (60)
  • Resultat af primær drift 24,950 mio. kr. -11,1 pct.

Recommended

  • Bruttoavance 110,209 mio. kr. +7 pct.
  • Resultat af primær drift 18,053 mio. kr. -7,2 pct.

Digital Xpress

  • Bruttoavance 48,382 mio. kr. -2,9 pct.
  • Resultat af primær drift 8,736 mio. kr. -16,8 pct.