Reklame for Alvor vil bekæmpe moderne slavehandel

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Nu er det bureauernes tur: Reklame for Alvor har udpeget modtageren af årets pris, og nu er det op til reklamebureaeurne at skabe kommunikationen.

Danske reklamefolk bliver nu sat ind i kampen mod moderne slavehandel. Det sker i regi af Reklame for Alvor, der er en organisation under Huset Markedsføring.

Juryen har netop valgt organisationen Hopenow som årets modtager af prisen, der har eksisteret siden 1998.

Tidligere modtagere har været eksempelvis Spiseforstyrrelser (2000), kriminalitetsangst hos ældre (2002), Offerrådgivningen (2003), integration af unge flygtninge (2004) og Hjernesagen (2006). Sidste år vandt Høreforeningen.

Med prisen følger en professionel kampagne udarbejdet af et reklamebureau og en lang række medier, som uden beregning stiller annonceplads frit til rådighed for kampagnen – alene annonceværdien af kampagnen anslås til kr. 8 mio. Kampagnen afvikles i de første to måneder af 2009 og forventes at medvirke til at skabe en markant opmærksomhed omkring problemet med moderne slavehandel og skabe en øget debat om, hvordan problemet kan løses til fordel for de mange, som er fanget i denne menneskelige tragedie.

Handel med mennesker, som ofte internationalt kaldes for “trafficking”, er i dag et udbredt og et globalt fænomen. Der findes naturligt nok ingen offentlige statistikker for antallet af disse menneskelige tragedier, men det vurderes, at der årligt handles mellem 700.000 og 4 mio. mennesker på verdensplan. FNs egne skøn siger 2,5 mio. mennesker, hvoraf 80% skønnes at være kvinder og halvdelen under 18 år.

Menneskehandel er særdeles lukrativt og en vigtig indtjeningskilde i de kriminelle organisationer på linie med narko og våben.

Køb og salg af kvinder i mod deres vilje er også en realitet i Danmark. Og det er desværre en realitet i vækst.

Det kan være svært at se med det blotte øje, men mødre, døtre og søstre sælges i stort tal til Europa for at tjene penge til det internationale netværk af kriminelle organisationer på fortrinsvis prostitution. Ofte står familien tilbage uden at vide, hvad der er blevet af deres mor, søster eller datter.

Kvinderne ender ofte i en retsløs situation, hvor det er de kriminelle organisationer, der sætter dagsordenen, og da problemet er stort set usynligt for samfundet og den almindelige dansker, havner kvinderne i en situation, hvor der ofte ingen udvej findes.

Beslutningen om, at det i år skulle være organisationen Hopenow, der skulle have prisen, er taget af en jury bestående af:

  • Lisbeth Knudsen, chefredaktør, Berlingske Tidende
  • Tøger Seidenfaden, chefredaktør, Politiken
  • Niels Heilberg, The Aid Agency og formand for Reklame for Alvor
  • og chefredaktør Christian Bjerring fra bladet Markedsføring

Hopenow er en frivillig organisation, der hjælper afrikanske kvinder, der er udsat for menneskehandel.

Reklamebureauerne har frem til 3. november til at udarbejde kampagneforslag.

Vinderbureauet offentliggøres 12. november 2008.

Kampagnen starter den 2. januar 2009 og kører 6-8 uger frem.