Reklame-forbruget faldt med 138 mio. kr. i 2014

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det svarer til et fald på knap 3 pct. Og der er ikke udsigt til bedre tider, lyder det fra Kreativitet & Kommunikation.

Privatforbruget har det fortsat svært i Danmark, og det udpeges som en af årsagerne til, at der endnu ikke rigtig er kommet gang i økonomien.

Det mærkes også på reklamemarkedet – ikke bare blandt bureauer men også hos medierne. Kreativitet & Kommunikation har nu opgjort hele 2014, og foreningens Mediaindex viser et fald på knap 3 pct.

Måske ikke et dramatisk fald de generelle økonomiske konjunkturer taget i betragtning – men det er dog ca. 138 mio. kr., der er forsvundet ud af markedet – og værre for nogle medier end andre. Den samlede omsætning på basis af mediabureauernes medieomsætning blev opgjort til 4,67 mia. kr.

Desuden tror K&K ikke på, at der er en bedring på vej.

“Vi forventer at den faldende udvikling på mediemarkedet vil forsætte i 2015 på nær de digitale kanaler, der forsæt vil stige. Ydermere regner vi med, at marketingbudgetterne i 2015 vil blive fordelt på flere områder end tidligere. Derfor vil en eventuel vækst ikke nødvendigvis øge medieomsætningen,” siger K&Ks adm. dir. Tine Aurvig-Huggenberger.

Bundskraberen på listen er fagblade og tidsskrifter med et indeks på 76 – men det er ikke en stor mediegruppe hos mediabureauerne. Så gør dagbladenes fald på 19 pct. mere ondt. Men tv går også tilbage.

Til gengæld går digitale medier helt efter bogen frem.

K&Ks Mediaindex 2014

Samlet 97
Dagblade 86
Magasiner/Ugebl. 86
Fagbl./tidsskr. 76
Ugeaviser 113
Tv 94
Radio 106
Bio 110
Outdoor 96
Digital 113
Search 99
Adresseløse 82