Reklame virker da: Spåkoner fortsætter

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Waoo’s salg ligger i index 152, så nu skal der laves nye film. Desuden er der sat et nyt mediabureau på firmaet – men det er inden for familien.

Waoo’s Envision-skabte spåkoner i skikkelse af skuespilleren Søren Østergaard er ikke et koncept, der rydder hylderne ved kreative priser, og også på Søndagsavisen er konceptet nævnt som en af årets dårligste reklamer.

Nu skal Søndagsavisens årlige analyse læses med stor skepsis, og hos Waoo er man da heller ikke i tvivl:

Konceptet virker, og derfor sætter man nu gang i produktionen af en ny serie film.

Allerede for halvandet år siden kunne Bureaubiz fortælle, at konceptet opnåede bedre erindring end konkurrenterne, og den linje er fortsat.

”De flotte resultater vi har fået med spåkoneuniverset og vores mediestrategi viser, at indsatsen har virket, og vi er i øjeblikket i fuld gang med planlægningen af de nye tv spots”, fortæller Ole Herstal, markedsdirektør for Waoo!

Opbygningen af kendskab er fortsat og ligger foran målsætningerne – men endnu vigtigere er de økonomiske nøgletal.

Siden opstarten af spåkonerne er det lykkedes at reducere prisen per kunde til index 23. Der har været massiv fremgang at spore på PPC-kontoen (pay per click), og spåkonerne har bidraget positivt hertil med øget interesse for Waoo!-produkterne og deraf afledt salg.  Med andre ord kommer der flere og flere kunder, og de bliver billigere og billigere.

Salgsresultaterne for de markedsførte produkter ligger i index 152 .

Mediabureauet var indledningsvist Carat, men nu håndteres kunden af søsterbureauet Vizeums Aarhus-kontor.

”Det meget høje spend i markedet fra konkurrenterne og den konstante støj i kategorien nødvendiggjorde en hård prioritering af medier. Og med målsætningen om at etablere et stærkt brand til at tage kampen op mod giganterne TDC og YouSee, blev TV det bærende medie. Derudover fik online-platformen stor fokus for at drive så billig og effektiv trafik som muligt til waoo.dk og sikre, at trafikken konverterede til nye kunder,” siger Jesper Møller, der er direktør i Vizeum Aarhus.