“Reklamebranchen er stokkonservativ, når det gælder talentpleje”

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Sådan siger Jonas Hemmingsen, CEO i GroupM, som samtidig annoncerer GroupMs nye og ambitiøse familiepolitik. Han erkender, at man ikke hidtil har været gode nok til at skabe gode vilkår og tage ansvar for at udvikle GroupMs mere end 500 medarbejdere.

”Reklame- og kommunikationsbranchen er stokkonservativ, når det gælder talentpleje. Vi er ikke gode nok til at skabe bedre vilkår og tage ansvar for at udvikle vores medarbejdere. Det er jo absurd, når vi er people’s business.”

Sådan indledte CEO i GroupM, Jonas Hemmingsen snakken, da Bureaubiz tog turen ud til GroupM’s lokaler i Edison-huset på Holmbladsgade på Amager for at tale om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Med mere end 500 ansatte, er GroupM af en anden størrelse end de fleste bureauer i branchen, og her har man i mange år haft ikke bare en HR-chef, men en hel HR-afdeling. Men i takt med at gruppen har udviklet sig, har behovet for HR-kompetencer også ændret sig.

Derfor tog man for et par år siden skridtet til at starte forfra på HR-området.

”At have de rigtige kolleger og kompetencer i gruppen er helt afgørende for vores udvikling og fremtidige konkurrencekraft, og det er en af de vigtigste ledelsesmæssige opgaver for hele vores branche. Derfor måtte vi gentænke, hvordan vi arbejder med det vi i dag kalder People & Culture, siger Jonas Hemmingsen.

Fra at have en klassisk centraliseret HR-afdeling har man i GroupM nu fem people partnere, som er en integreret del af ledelsen i hvert af GroupMs bureauer – Mindshare, Mediacom, Wavemaker og Acceleration. People partnerne er ansvarlige for leder- og talentudvikling samt rekruttering med afsæt i bureauernes og kundernes behov – og samtidig ansvarlige for at videreudvikle bureauets kultur og mindset. Centralt eksisterer der stadigvæk et HR-administrationsteam.

Rekrutteringsbureau på fast kontrakt
GroupM har samtidig gentænkt hvordan, der arbejdes med rekruttering og talentudvikling på tværs af gruppen.

”Med den fantastiske udvikling vi har været igennem, har vi i dag et stort behov for også at ansætte medarbejdere med helt nye kompetencer oven i de mere klassiske. Derfor er vi gået en ny vej og har udviklet en helt ny rekrutterings- og talentstrategi i samarbejde med Johan Hygum og Andreas von der Recke fra Individuals,” siger Jonas Hemmingsen.

Han fortsætter:

”Det har gjort det muligt for os at skabe større udviklingsmuligheder for vores nuværende kolleger, samtidig med at vi også kan designe nogle spændende karrieremuligheder for nye kolleger. Og så er vi blevet bedre til at forudse, hvilke kompetencer vi kommer til at mangle, så vi kan arbejde langsigtet med kompetenceudviklingen.”

Wakeup-call skabte helt ny familiepolitik
Men det er ikke nok at øge fokus på at skabe og fastholde en relation til potentielle medarbejdere. Man skal blive meget bedre til at vise, hvad et job hos GroupM kan føre til, siger Jonas Hemmingsen:

”Vi har ikke været gode nok til at vise, hvad vi kan tilbyde. Vores vækst skaber hele tiden nye muligheder for selv at designe sin karriere og tilegne sig nye kompetencer, og det er noget der tiltrækker mange talenter. Og så har vi etableret en virkelig mangfoldig kultur i GroupM, da vi arbejder internationalt for størstedelen af vores kunder.”

Der er dog særligt på ét område, hvor Jonas Hemmingsen erkender, at man ikke har haft tilstrækkeligt fokus. Nemlig at skabe lige muligheder for kvinderne i bureaubranchen.

”På kvindernes internationale kampdag i marts sidste år, bad vi vores kvindelige kolleger give deres syn på de gode karrieremuligheder i GroupM. Men dem var der ikke nok af, syntes de,” siger Jonas Hemmingsen, og fortsætter:

”Det var selvfølgelig et wakeup-call for mig og resten af ledelsen, og i stedet for at fejre, inviterede vi alle kvindelige kolleger – og en del mænd – til en række workshops for at komme med bud på, hvad vi skulle gøre for at skabe branchens bedste muligheder for kvinder, og dermed selvfølgelig også for alle andre.”

I GroupM fandt man blandt andet ud af, at halvdelen af de kvinder, der går på barsel, skifter job inden for seks måneder efter, at de er kommet tilbage. Og at kvinder i gennemsnit har 24 pct. lavere pensionsopsparing end mænd. Blandt andet som følge af, at man ikke modtager pensions-indbetaling, når man er på dagpenge under barsel.

”Så vi fik mange konkrete anbefalinger fra vores kolleger om, hvad vi skulle gøre bedre, og det har nu udmøntet sig i en helt ny familiepolitik og nye barselsvilkår,” siger Jonas Hemmingsen.

Med de nye regler i GroupM gives alle typer forældre og familier de samme fair og lige vilkår. Det gælder uanset om de er LGBTQ+ forældre, adoptanter eller forældre, der ikke bor fast sammen med sit barn. De nye regler omfatter også vilkår for pension. Under den nye ordning betales fuld pension nu under hele barselsperioden, og derved ligestilles alle typer af forældre uanset hvem, der afholder barsel.

Endeligt gør GroupM det nemmere for forældre at vende tilbage på arbejde efter endt barsel. Alle forældre tilbydes at starte på nedsat tid med fuld løn i op til fire måneder efter endt barsel.

”Det handler om at tilbyde en bedre balance mellem familieliv og arbejdsliv og netop for at imødegå, at forældre forlader branchen efter endt barsel,” siger Jonas Hemmingsen.

Ledelsen overdrager ansvaret
Derudover har GroupM også gjort op med regler om børnenes sygedage og har indført omsorgsdage med fuld løn for alle medarbejdere, som man kan tage, hvis man har behov for at holde fri for at drage omsorg for børn, forældre, partnere, søskende osv.

Det handler om, at medarbejderne selv tager ansvar for, hvad de har behov for, og i det hele taget om at decentralisere ansvaret, siger Jonas Hemmingsen.

”Vores ledelsesfilosofi er at lade dem, der står i en given situation om at designe og implementere løsningen i stedet for at vente på den øverste ledelse. Det handler ikke om at fralægge sig ansvar men at tilvælge empowerment. Det er sjældent, at ledelsen har alle relevante informationer om alle problemstillinger til at træffe de rette informerede beslutninger – og hvis man skal vente på, at det sker, så handler vi slet ikke hurtigt nok. Og så har vi fuld tillid til, at vores medarbejdere er ansvarlige for at tage de rigtige beslutninger – det gør de jo i øvrigt hver dag i dialogen med vores kunder.”

GroupM Danmarks nye familiepolitik:

  • Kønsneutralitet: Køn er uden betydning. En barselstager er enten “Første barselstager” eller “Anden barselstager”.
  • Diversitet: Vilkårene rummer alle familier. Også dem med andre konstellationer end mor og far og egne børn.
  • Lige rettigheder for adoptanter: Adoptanter er ligestillet med biologiske forældre samme vilkår). 
  • Pension under hele barslen: Både under perioden med fuld løn, men også når den barslende er på barselsdagpenge. Normen er pension i fuldløn-perioden.
  • 4 ugers barsel for anden barselstager. Normen er 2 uger.
  • Nedsat tid efter barsel med fuld løn i perioden.
  • Omsorgsdage med fuld løn for alle.
  • Sorgorlov med fuld løn. Normen er dagpengesats i orlovsperioden.