Reklamebureau spinder guld på finanskrisen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Spar Nord er gået ud i historisk brandingkampagne, der skal kommunikere både stor og lokal. Reklamebureauet Os står bag.

For Reklamebureauet Os har finanskrisen og en bank på kundelisten foreløbig været en attraktiv konstellation.

Kunden er Spar Nord, og finanskrisen har vist sig som et godt tidspunkt for, at banken går ud i en historisk branding-kampagne. Historisk, fordi den både er national og den største marketingindsats nogensinde for banken.

Forberedelserne har stået på i halvandet år, hvor bureauet bl.a. har arbejdet med uddannelses- og professionaliserings-forløb for alle de lokale marketingansvarlig – tilrettelagt sammen med den centrale marketingafdeling.

En af udfordringerne har bl.a. været at gøre Spar Nord både national og lokal.

Spar Nord er Danmarks 5. største bank. Men det er samtidig en bank, hvor mange beslutninger er decentraliseret. De enkelte afdelinger er ikke styret af filialchefer men af en direktør, der har så stor kompetence, at han fungerer som lokal bankdirektør.

Han styrer således også markedsføringen i sit område.

“Derfor har vores indsats ikke bare været at tilrettelægge kampagner til hvert enkelt område – vi har også skulle hjælpe med at sælge ideerne ind til de lokale banker. Og da markedsforholdene er forskellige har kampagnerne skullet tilrettelægges, så de matcher forskellige behov. Desuden har vi været med til et omfattende uddannelses-program for alle bankens marketingfolk – der ikke bare sidder centralt men spredt ud i alle afdelinger – for at få dem tunet ind på de forskellige udfordringer”, fortæller adm. dir. Nicoline Olesen, Reklamebureauet Os.

Oven i alt dette er der så kommet et behov for at gennemføre en national kampagne på tv og internet.

“Det lokale element er en væsentlig styrke for banken. Men samtidig har udviklingen gjort det vigtigt at kommunikere størrelse og soliditet”, fortæller Nicoline Olesen.

Den nationale kampagne består af tv og internet, mens alle afdelinger har en værktøjskasse med outdoor, print, radio etc. til lokale kampagner.

Det er ikke første gang, Spar Nord er på landsdækkende tv – man har som sponsor for AaB en enkelt gang vist et spot. Men det var en enkeltstående og begrænset indsats i forhold til den kampagne, der nu folder sig ud på nationalt plan.