Reklamebureauer banker webbureauer på kendskab

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Samtidig viser årets imageanalyse blandt 384 marketingansvarlige, at ansvaret for digitale områder først og fremmest ligger hos marketingafdelingen. Se de 10 mest kendte web-bureauer her.

Årets imageanalyse fra MyResearch og Bureaubiz rummer en god nyhed til de digitale bureauer. Og en dårlig.

Den gode er, at de bliver set som den vigtigste samarbejdsparter hos et voksende antal kunder. Det sker på bekostning af først og fremmest mediabureauerne, men reklamebureauerne falder dog også lidt tilbage. De fører dog fortsat klart: 53 pct. angiver reklamebureauet som den vigtigste samarbejdspartner.

Den dårlige er, at de digitale bureauer fortsat lider under et kendskab, der ligger klart under reklame- og mediabureauernes.

De digitale bureauer bliver i år ikke bedømt på andet end kendskab – til gengæld bliver der spurgt til kendskabet til i alt 28 bureauer.

Det gennemsnitlige kendskab er på 27 pct.

Kigger man på de 20 bureauer, der blev spurgt til sidste år, viser det en fremgang på 4 procentpoint.

Men det er fortsat under det halve af reklamebureauernes kendskab på 57 pct. Det gennemsnitlige kendskab til mediabureauerne er 45 pct. og således også klart over de digitale bureauer.

Det siges ofte, at web-bureauerne har en anden indgang til kunderne.

“Kigger man på onlineansvarlige, så er kendskabet til web-bureauerne selvfølgelig højere – alt andet ville være mærkeligt. Det matcher kendskabet til mediabureauerne, men er stadig ikke lige så højt som hos reklamebureauerne, selvom det er deres hjemmebane. Kigger vi på kendskabet blandt de virksomheder, der anvender web-bureauer, så er det kun lidt højere – i gennemsnit 31 pct. mod 27 pct.,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Samlet set mener jeg derfor ikke, der kan rokkes ved konklusionen om, at de digitale bureauer slås med et lavt kendskabs-niveau.”

Der er i år også spurgt til, hvilken afdeling i virksomhederne, der har ansvaret for forskellige digitale områder, og heller ikke her får de digitale bureauer meget opbakning til et synspunkt om, at deres indgang er en anden.

Kun når det gælder -e-handel ligger ansvaret i lidt større omfang uden for marketingafdelingen.

Når det gælder kampagnesites, digitale kampagner, virksomhedens website, trafikmålinger, overvågning og håndtering af sociale medier samt udvikling af apps, så er det i klart de fleste virksomheder marketingafdelingen, der har ansvaret.

Der er en meget betydelig spændvidde i kendskabet til de digitale bureauer. Listen toppes af et af Danmarks største bureauer, Creuna, der har et kendskab på niveau med et mellemkendt reklamebureau.

Der er dog et gevaldigt spring ned til et af de mindst kendte – det relativt store fynske bureau, Hedal Kruse Brohus.

Største fremgang havde 1508 – der dog kom fra et lavt niveau – men store bureauer som Valtech og Creuna opnåede også en flot fremgang i kendskab.

Top 10 kendskab – digitale bureauer

  1. Creuna
  2. Responsfabrikken
  3. Valtech
  4. Zupa
  5. Guava
  6. Dialoguepeople/Netpeople
  7. Deducta
  8. Dwarf
  9. Wasabi
  10. In2media

Om analysen: MyImage gennemføres af MyResearch. Undersøgelsen er gennemført online via mail. 384 marketingansvarlige har gennemført, hvilket giver en svarprocent på 26. De 384 marketingansvarlige repræsenterer et samlet markedsføringsbudget på 14,4 mia. kr.

Bureauerne bedømmes på kendskab, om man vil invitere det til en pitch samt momentum – d.v.s. dem der vil invitere til pitch korrigeret for egne kunder.

Desuden svares på blandt dem med mindst nogen kendskab til bureauet om hvorvidt de mener, at ni kvalitative udsagn passer på bureauet.

Webbureauer er kun målt på kendskab.

Analysen kan købes hos MyResearch, John Pedersen, jp@myresearch.dk