Reklamebureauer taber terræn

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De digitale bureauer voksede mest i 2011 – men er stadig dårligst til at tjene penge. Mediabureauer er for en gangs skyld kun vokset gennemsnitligt.

En vækst i bruttoavance på 2,9 pct. lyder vel ikke direkte dårligt. Men når alle konkurrenterne er vokset mere, så er det ikke ligefrem et godt tal.

Således ser situationen ud i den årlige Bureaurapport fra Bureaubiz med nøgletal for 203 bureauer fordelt på seks forskellige typer.

Samlet voksede hele bureaubranchen med 7 pct., og det er de digitale bureauer, der lagde sig i front med en vækst på 14,8 pct. – dog tæt fulgt af den lille gruppe af dialogbureauer. De voksede med 14 pct., mens designbureauerne voksede med 13,1 pct.

Mediabureauerne har i en årrække vækstet mere end markedet, men i 2011 må de tage til takke med en gennemsnitlig vækst.

Samtidig må mediabureauerne notere den mindste vækst på bundlinjen. Deres overskud voksede ikke mere end 1 pct. mens den samlede bureaubranche forbedrede sin indtjening med 48 pct.

Her er det specielt de digitale bureauer, der har forbedret deres indtjening. Den er gået fra et stort minus til et plus på næsten 60 mio. kr.

De digitale bureauers indtjening er dog stærkt præget af de store underskud i Guava, som de seneste år har skullet foretage meget store afskrivninger.

De digitale bureauer er da også fortsat med en overskudsgrad på 6,2 dårligst til at tjene penge. Bedst er dialogbureauerne anført af Wunderman og Magnetix. De syv dialogbureauer opnåede en overskudsgrad på 16,9.

Når det gælder bruttoavancen pr. medarbejder, er det PR-bureauerne, der er bedst. Hver af de 441 ansatte i de 32 PR-bureauer, der er med i rapporten, realiserede en bruttoavance på 874.864 kr.

Reklamebureauerne følger tæt efter med 871.755 kr. Til gengæld lægger reklamebureauerne sig i front når det gælder lønninger. Den gennemsnitlige personaleomkostning for de 2524 reklamebureauansatte var i 2011 på 573.369 kr.

Nøgletal for samtlige bureauer

Bruttoavance 4,588 mia. kr. +7,0 pct
Antal ansatte 5460 +6,6 pct
Gennemsnitlige personaleomkostn. 559.312 kr.

+3,1 pct.

Lønandel 66,6 65,8
Bruttoavance pr. medarbejder 840.288 kr.  +2,0 pct.
Resultat af primær drift +466,784 mio. kr. +48,0
Overskudsgrad 10,2 7,5
Primær drift pr. medarbejder 85.492 kr. +38,8

Bureaubiz’ årlige Bureaurapport rummer en række nøgletal for 203 bureauer fordelt på seks forskellige bureautyper. Den er på 38 sider og koster 1795 kr. ex. moms. Kan bestilles ved at maile til: finn@bureaubiz.dk