Reklameforbruget faldt med fem pct. i første halvår

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Faldet svarer til 300 mio. kr. Biograf og internet ene om fremgang.

Mens mørke efterårsskyer trækker sammen om mediemarkedet, så sættes der nu tal på, hvordan det gik i 1. halvår. og der er ikke meget opmuntring at hente.

Reklameforbrugsundersøgelsen fra Dansk Oplagskontrol opgør 1. halvår til et fald på fem pct., hvilket er lig med 300 mio. kr. mindre i mediernes kasser.

De største procentuelle fald står dagbladenes rubrikmarkeder (-19 pct-) og outdoor-reklamer for, mens biograf og internet-bannere samt partnerskaber (+12 pct.) repræsenterer de positive tal i oversigten.

Faldet i Reklameforbrugsundersøgelsen er større end udviklingen i DRRBs Mediaindex, der bygger på indberetninger fra mediabureauerne.

DRRB offentliggjorde i sidste uge august-tallene, der viste et fald på 22 pct., og DRRB udtrykte i den sammenhæng en forventning om, at året vil slutte med et fald på 2-4 pct.

Bureaudirektører udtrykker dog væsentlig pessimisme for udviklingen i 2. halvår. Adm. dir. Ulrik Falkner Thagesen, Mediacom, tror ikke på, at august bliver den eneste måned med tocifret fald i efteråret, og sætter man det sammen med Reklameforbrugsundersøgelsen for 1. halvår, så ligner et fald på 2-4 pct. for hele året et rigeligt optimistisk skøn.

Reklameforbrugsundersøgelsen, 1. halvår

  • Dagblade -13 pct.
  • Ugeaviser -5 pct.
  • Fagblade og magasiner -7 pct.
  • Outdoor -13 pct.
  • Tv -7 pct.
  • Radio -2 pct.
  • Biograf +14 pct.
  • Internet +4 pct.
  • Samlet 5,2 mia. kr., -5 pct.