Af Emil Nørlund emil@bureaubiz.dk
Per Holm Henriksen og Kaare Grundtvig vil bygge bro mellem afdelinger i branchen.

Ny projektleder-tilføjelse på den kreative uddannelse. Mændene bag mener, at det vil gavne branchen, at de fremover udklækker projektledere med en større kreativ forståelse.

Det er fire år siden, at Reklamelinjen første gang slog dørene op for unge talenter, der ville klædes kreativt på til en karriere i bureaubranchen som enten tekstforfattere eller AD’ere.

Nu på uddannelsens femte år har Kåre Grundtvig og Per Holm Henriksen, der er fag-ansvarlige på uddannelsen, valgt også at åbne op for at unge med projektleder-apirationer kan følge det ni måneder lange kursusforløb.

Bureaubiz har talt med Kåre Grundtvig og Per Holm Henriksen om baggrunden for, at projektledere, der sædvanligvis har til huse i kontaktafdelingen, nu skal indlemmes i uddannelsens kreative kobbel.

Hvad er baggrunden for, at I nu også vil oplære projektledere på Reklamelinjen?

Kaare Grundtvig indleder:

”Traditionelt set har man to afdelinger på et bureau, kontaktafdelingen og den kreative afdeling. De to afdelinger har forskellige formodninger om hinanden, men ret beset ved de ikke hvad hinandens job indebærer og hvad ’de andre’ reelt går rundt og laver. ”

Hvorfor er det et problem?

Per Holm Henriksen:

”Det som vi ofte ser og selv har oplevet i branchen er, at det går ud over kvaliteten på de løsninger, som bureauerne præsterer, at disse to ben af bureauet ikke forstår hinanden og ikke er i sync. Kontaktafdelingen går mest op i kunden og de kreative har en tendens til at være ligeglade med forretningsforståelsen og kun fokusere på selve idéen. Derfor er det vigtigt at hjælpe med at bygge bro mellem kundeforståelse og kreativ forståelse – og det er det, som vi håber at kunne gøre ved at inkludere projektledere i vores uddannelsesforløb”.


Hold 5 på Reklamelinien. Otte elever har pt. planer om at blive projektledere. 

Hvordan kan et skævt forhold mellem kreative og kontaktfolk forkludre en arbejdsproces på et bureau?

Kaare Grundtvig forklarer:

”Kontaktfolk skal omforme et kundeønske til en forbrugerløsning og et brief til de kreative. Hvis de ikke fortolker kundeønsket med de kreative i mente, så kan de snildt overdrage en opgave til de kreative på en uhensigtsmæssig måde. Det kan betyde, at projektet er i fare for at blive tabt på jorden, inden det reelt er gået i gang – uden der er nogen, der ligger mærke til det.”

Per Holm Henriksen supplerer:

”Den korrekte overdragelse er alfa omega. Ofte ser vi kontaktfolk, der ikke vil sætte begrænsninger på de kreative, fordi de forfejlet tror, at det er sådan kreative arbejder bedst. Men kreative har brug for præmisser, begrænsninger og benspænd afledt af en strategisk udstukket retning for at kunne finde den bedste kreative løsning på en udfordring.”

Han fortsætter:

”Det skal dog ikke forstås som om problemet på nogen måde kun ligger hos kontaktafdelingen. Det går begge veje. I min egen karriere som kreativ, var vi fløjtende ligeglade med det de sagde og tænkte i kontaktafdelingen. Vi kom med idéen, og så havde de ellers bare at sælge vores lort.”

Hvordan blev I opmærksomme på denne problematik – skellet mellem kreative og kontaktfolk?

Kare Grundtvig:

”Det er jo en gammel problematik, en gammel skyttegravskrig mellem to afdelinger, der ikke forstår hinanden, ikke taler det samme sprog og ikke har interesseret sig sønderligt for hverandre. Det har resulteret i en værdiløs, formålsløs og negativt ladet relation.”

Kaare fortsætter:

”Jeg tror, at alle der har arbejdet i branchen en tid, uanset om de er fra den kreative afdeling eller kontaktafdelingen, har oplevet denne kløft på egen krop. I takt med at platforme og løsninger er blevet mere komplekse, er denne kløft med tiden kun blevet dybere og udfordringerne er blevet større.”


Udover at være fagansvarlig på Reklamelinjen er Per Holm Henriksen talent manager hos Konstellation & Republica. Ved siden af Reklamelinjen er Kaare Grundtvig kreativ direktør hos Kindly.

Per Holm Henriksen tilføjer:

”Det der helt konkret var startskuddet til, at vi fandt ud af, at vi ville indlemme projektledere på Reklamelinjen, var en oplevelse med en af vores studerende, der kom fra CBS. Vi kunne straks se, at han ikke ville egne sig som full on kreativ, men at han i stedet burde være projektleder med en kreativ forståelse. ”

Per fortsætter:

”Efter den oplevelse begyndte vi at forhøre os omkring i branchen for at finde ud af, om det bare var os, eller om der var et reelt behov for at fremelske projektledere, med en kreativ grundforståelse. Det viste sig at dette i den grad var tilfældet. Big time. Nogle af de mest succesfulde kontaktfolk, såsom Søren Christensen fra Robert/Boisen & Like-minded, fortalte os, at deres succes bl.a. var bygget på forståelse for de kreatives arbejde, som de havde opnået ved tæt samarbejde med disse.”

Hvad vil det betyde for branchen, hvis kreative og konktaktfolk bliver bedre til at spille sammen?

Kaare Grundtvig:

”Vi har en teori om, at de bureauer, der laver de bedste løsninger og vinder flest awards netop er i stand til det, fordi de har nogle af de kontaktfolk i branchen, der har bedst kreativ forståelse og formår at skabe en kreativ ledelsesproces.”

Per Holm Henriksen:

”Med et fælles fagligt sprog og forståelse vil vi i sidste ende se gladere kunder. Det vil ske på basis af bedre arbejdsklima – og af den vej -bedre løsninger.”


Trine Aagaard Eisinger, account director hos &Co.

For at høre branchens say på det nye tiltag fra Reklamelinjen, har Bureaubiz talt med Trine Aagaard Eisinger, account director hos &Co. Eisinger hilser idéen om projektledere med et mere kreativt fundament velkommen:

”Som kontaktperson lærer man hurtigt om tidsplaner og budgetter. Men noget af det sværeste for mig, var faktisk at se om en kreativ idé var god eller dårlig – og at sparre omkring idéen og måske være med til at gøre den endnu bedre. Det tager tid at lære, og jeg synes stadig, at det er noget af det sværeste i mit arbejde at se den gode idé – og kunne sælge den ordentligt ind, så kunden kan se det samme, som vi på bureauet kan”.

Hold 5. På reklamelinjem startede i sidste uge med 36 elever, hvoraf indtil videre otte vil fokusere på projektledelse.

Der er nyt optag på Reklamelinjen i juli 2018.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club