Reklamemarkedet går rigtig godt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I hvert fald hvis man ser overordnet på det. Så vokser markedet mere end samfundsøkonomien. Internettet fortsætter som den store vinder.

Man skal anskue markedet som en helhed frem for at splitte det op i modsætninger. Det er baggrunden for etableringen af Danske Mediers Forening, fortalte adm. dir. Ebbe Dal, da årets Reklameforbrugsundersøgelse for 2012 fra Dansk Oplagskontrol blev præsenteret i Pressens Hus.

Og gør man, hvad Ebbe Dal siger, så bliver konklusionen, at det går rigtig godt på mediemarkedet.

Jo, der er medier, det går bedre for end andre. Markedet er heller ikke oppe på niveauet fra 2007, og annoncørerne har en uforudsigelig adfærd, som kan gøre det svært at drive sin forretning.

Men helt konkret voksede det samlede reklamemarked med 3,9 pct. til 25,477 mia. kr. Det er pænt mere end udviklingen i bruttonationalproduktet.

Selve reklamemarkedet voksede med 5,6 pct. til 12,96 mia. kr. Markedsanalytikeren, Ole E. Andersen, forsøgte sig på dagens møde med et estimat på, hvordan det vil gå på reklamemarkedet i år, og han landede på en vækst på 4 pct.

Hvilket også er mere end den forventede BNP. Og en branche der vokser mere end samfundsøkonomien må siges at gå ganske godt.

Det mest negative, der er at sige om udviklingen set fra Danske Mediers side er, at internettet repræsenterer en god del af væksten – og en god del af internettet væksten forsvinder ud af landet til virksomheder som f.eks. Google og Facebook.

Frank Andersen fra Omnicom Media Group har i en blog estimeret, hvordan tallene ville se ud uden Facebook og Google og er nået frem til, at danske mediers vækst kun ville ligge på 6 pct., mens internetomsætningen i Danmark er estimeret til en vækst på 15 pct. (se bloggen her).

Uanset hvad, så er internettet den store vinder på markedet. Tv følger godt med og præsterede en vækst på 11,6 pct. Tv og Internet repræsenterer nu halvdelen af det samlede reklamemarked.

Radio voksede procentuelt mest i 2011, men er en lille mediagruppe.

Den store taber er årlige publikationer, der faldt med ca. en tredjedel.

Inden for kategorien “Anden reklame” vandt direct mails og reklameartikler frem, mens de husstandsomdelte tryksager tabte omsætning. Men samlet steg den gruppe kun med 0,2 pct.

De såkaldte ufordelte produktionsomkostninger – hvilket i langt overvejende grad er bureauerne – gik også godt i 2011. Dansk Oplagskontrol har estimeret væksten til 5,6 pct., så den nu er tæt på 5 mia. kr.

Bedømt på de regnskaber, Bureaubiz indtil nu har indsamlet, så er det et forsigtigt skøn. Bureaubiz har registreret en bruttoavance på omkring 1,8 mia. kr. og væksten ligger lige nu på 11-12 pct. Det vil dog helt sikkert være en meget stor overraskelse, hvis niveauet er så højt, når alle regnskaber er indsamlet.

Den klassisk store mediagruppe, dagbladene, tabte 2 pct. til 1,908 mia. kr. Men hvis vi så vender tilbage til Ebbe Dal, så kan man indvende, at dagbladshusene ofte ejer ugeaviser – og de gik frem med 1,3 pct. Desuden har de fleste dagblade også internet-aktiviteter – og det er jo her væksten ligger.

Så lad os give ordet til Ebbe Dal som en afslutning – med en udtalelse om etableringen af Danske Medier, der bør give bureaufolk stof til eftertanke:

“Tænker man traditionelt, så er det let at finde modsætninger. Gør man det modsatte, så opdager man, at der faktisk er mange flere fællesnævnere end modsætninger.”