Reklamemarkedet i klar bedring

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mediaindexet fra Kreativitet & Kommunikation viser en positiv udvikling for 3. kvartal. Men print lider fortsat.

Efter en træg start på året, så ser der nu ud til at være en klar fremgang på reklamemarkedet. Godt nok ligger År-til-dato fortsat i minus i Kreativitet & Kommunikations Mediaindex, der bygger på indberetninger fra mediabureauerne – men 3. kvartal viser en klar fremgang.

Det er specielt de digitale medier, der vokser, men tv er også gået i plus i 3. kvartal, mens de trykte medier fortsat lider. Print faldt i 3. kvartal med 14 pct. og niveauet for årets første ni måneder er et minus på 15 pct.

Det der i indexet hedder Andre aktiviteter faldt også i 3. kvartal – med 10 pct. og dermed ligger man også på minus 1 på År-til-dato.

Udviklingen ligger meget godt i forlængelse af den generelle opfattelse af, at samfundsøkonomien er i bedring, og at der så småt er ved at indfinde sig en lidt mere optimistisk stemning.

“Det er glædeligt, at udviklingen går i den rigtige retning. Reklameomsætningen i de digitale medier er en vigtig indikator for bureauernes fremtidige udvikling, og derfor er det naturligvis opmuntrende at se en stigning på næsten 40%. Samtidig må vi dog også konstatere, at der skal et stærkt 4. kvartal til, hvis hele 2013 skal ende i et samlet plus,” siger Kreativitet & Kommunikations adm. dir. Tine Aurvig-Huggenberger.

Kreativitet & Kommunikations Mediaindex 

3. kvartal År-til-dato
Total +6 pct. -1 pct.
Print -14 pct. -15 pct
TV +5 pct. -2 pct.
Digital +39 pct. +20 pct.
Andre -10 pct. -10 pct.