Skidt halvår for reklamemarkedet – men med pil op

Peter Engholm
25@mail.dk

Dagbladene er den store taber i 1. halvår – hvor det samlede marked viste stort fald i 1. kvartal og noget bedre takter i 2. kvartal.

Året begyndte i mol, men takket være april-maj-juni er der nu også toner i dur. I 1. kvartal faldt reklameomsætningen med ni pct, men da 2. kvartal – på én pct. nær – lå på niveau med samme periode året før, ender første halvår med et mere beskedent minus: Fem pct.

Den overordnede udvikling – der beskrives i Mediaindex – dækker over store forskelle mediegrupperne imellem: De printbaserede medier – Dagblade, Fagblade og tidsskrifter samt Lokale og regionale ugeaviser – oplever forsat markant tilbagegang. Største tilbagegang står Dagblade for, med et fald på 22 pct.

Samtidig fortsætter de digitale medier deres fremgang. Størst er udviklingen af Search-reklame, der omfatter søgemaskineoptimering og søgeord: Index 116 for første halvår, mens Digital-reklame er vokset 10 pct., og også her trækker 2. halvår op: Index 115 mod et 1. kvartal på index 106. Og således står de digitale medier for en stadig større del af det samlede reklameforbrug.

I forbindelse med offentliggørelsen af Mediaindex 1. halvår 2013 siger Tine Aurvig-Huggenberger, direktør i Kreativitet & Kommunikation:

”Tallene er et udtryk for, at vores medlemmer er i stand til at omstille sig i et marked der stadig er præget af krisen. Det fortsatte fald i omsætningen i forbindelse med print-medier bliver næsten opvejet af stigningerne indenfor de digitale medier. Jeg synes, det er tilfredsstillende, at vores medlemmer i så udstrakt grad har formået at flytte og udvikle deres indtjeningsmuligheder.”

Blandt de øvrige medier kan nævnes, at tv er gået 5 pct. ned, sammensat af et fald på 10 pct. i 1. kvartal og 1 pct. i 2. kvartal.

Biograf, som er Mediaindexets mindste mediegruppe, har oplevet vækst i både 1. og 2. kvartal og opnår en samlet vækst på 14 pct. for 1. halvår 2013.

                 

1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 1. halvår 2013
Dagblade 76 79 78
Magasiner og ugeblade 88 104 96
Fagblade og tidsskrifter 70 85 78
Lokale og regionale ugeaviser 88 95 92
TV 90 99 95
Radio 85 91 88
Biograf 109 119 114
Outdoor 81 100 91
Digital 106 115 110
Search 118 115 116
Adresseløse 73 90 81
2013 – Index 91 99 95
2013 -Omsætning 1.150.759.998 1.258.444.978 2.409.204.976
2012 – Index 102 95 98
2012 – Omsætning 1.262.418.246 1.271.959.258 2.534.377.504


Kreativitet & Kommunikations Mediaindex er en opgørelse over reklameomsætningen hos medier i Danmark, og er baseret på indberetninger fra mediabureauerne, som varetager hovedparten af al indrykning i Danmark. Reklameomsætningen opgøres som bruttotal minus rabat. Mediaindex opgøres hvert kvartal i forhold til samme periode sidste år. Indexet omfatter ikke direkte omsætning uden om mediabureauerne

.