Reklameomsætning voksede i 2021 med 3,4 pct. i forhold til 2019

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

I corona-året 2020 dykkede mediabureauernes samlede medieinvesteringer. Det gav en øget vækst i 2021 på 15 pct. i forhold til 2020. Sammenligner man med det seneste ‘normale’ år er væksten på 3,4 pct.

De nyeste tal fra Kreativitet & Kommunikations Mediaindex viser, at mediebureauernes samlede medieinvesteringer steg med 15 procent i 2021 sammenlignet med 2020.  Sammenligner man 2021-tallene med det seneste ‘normale’ år før corona, nemlig 2019, er væksten i 2021 på 3,4 procent. 

Væksten i 2021 sammenlignet med 2020 skal sammenholdes med, at medi3omsætningen faldt med 10 pct. i 2020 i forhold til 2019

De største stigninger  i 2021 i forhold til 2020 ligger hos biograferne, hvor reklameindkøbet steg med 44 pct. Det var også den kategori, der var hårdest ramt i 2020, hvor reklamekøbet faldt med hele 52 pct.  fra 2019 til 2020.

Næststørste stigning fra 2020 til 2021 i procent er kategorien digital, som er vokset med 24 pct. I 2020 faldt digital med 10 pct. i forhold til 2019. Outdoor er steget med 16 pct. fra 2020 til 2021, og faldt med 19 pct. i 2020 i forhold til 2019.

Traditionel print steg med 7 procent i 2021 i forhold til 2020, mens print faldt i 2020 med 17 pct. i forhold til 2019. Radio er faldet med 2 pct. i 2021 i forhold til 2020, mens kategorien steg med 3 pct. i 2020 i forhold til 2019.

  • Kreativitet & Kommunikations Mediaindex er data, der viser tendenserne i annonceomsætningen på det danske reklamemarked.
  • Mediaindex er en opgørelse over reklameomsætningen hos medier i Danmark og er baseret på indberetninger fra mediabureauerne, som varetager hovedparten af al annonceindrykning i Danmark. Opgørelsen er den eneste på markedet, der opgør efterspørgselssiden i branchen, og giver dermed det stærkeste grundlag for at afdække det danske reklamemarked i bredden og i dybden.
  • Reklameomsætningen opgøres som bruttotal minus rabat.