Reklamepriser har mistet betydning

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Internettet har fjernet den ene af de roller, som reklamepriser tidligere har spillet. Det kan være forklaringen på, at interessen for en række priser er faldende.

Hos Scandinavian Design Lab er man helt sikkert glade for den sølv, som bureauets arbejde for 1:1 arkitekter lige før week-enden blev tildelt ved den amerikanske Clio Awards.

Scandinavian Design Lab var eneste danske bidrag på short-listen, så man kan sige, at det ligner et meget pauvert dansk resultat.

Det fremgår dog ingen steder, hvor mange danske entries der totalt var, og forklaringen på det ringe danske resultat kan være den enkle, at danske bureauer ikke i nævneværdigt omfang har indsendt til konkurrencen. Det samme var formentlig tilfældet i den også nyligt overståede The One Show og D&AD – alle priser, der ellers tidligere har trukket en pæn opmærksomhed blandt bureauer.

Adm. dir. Kim Boisen, Robert/Boisen & Likeminded, er ikke overrasket.

“Vi har ikke indsendt til nogen af dem, og har ikke gjort det i mange år. Mit indtryk er, at mange andre bureauer også har droslet ned på deltagelsen. Vi koncentrerer os om de nationale konkurrencer og på internationalt niveau først og fremmest Cannes samt lidt Eurobest og Epica”, siger Kim Boisen og fortsætter:

“Før internettet spillede reklamepriser en vigtig rolle som det sted, hvor vi kunne se, hvad der rørte sig rundt om i verden og hente inspiration. Det gør vi på nettet nu, og derfor har reklamepriserne mistet den rolle. Tilbage står så den anerkendelse til medarbejderne, som altid er vigtig, og medieomtalen, og her må vi så afveje, hvilke priser vi vil bruge penge og tid på”, siger Kim Boisen.

Han fremhæver Cannes, som både fremstår som verdensmesterskabet og som dygtigt har udvidet festivalen til at blive meget mere faglig inspiration gennem et seminar-program frem for en prisuddeling.

Reklamepriser er en hel industri med et hav af muligheder magne steder i verden. Bureauer kan således ende med at bruge formuer på at tilmelde arbejder, og i krisetider kan det være et oplagt sted at skære – specielt når der kun er chance for en sporadisk synlighed som argument for at gøre det.