Reklameskatten skal i EU

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brancheklip: Reklameskatten rammer uens og derfor skal loven om reklameskatten rundt om EU, der skal se på om nogle virksomheder favoriseres på bekostning af andre.

DRRBs-direktør og de, der holder med hende i, at reklameskatten er dum, kan sætte sin lid til, at EU måske ikke vil godkende  afgiften på reklameaviser.

Den reklameskat som Folketinget netop har vedtaget, lægger nemlig afgift på nogle reklametryksager og ikke andre og derfor skal EU se på om loven favoriserer nogle virksomheder fremnfor andre og dermed er i strid med EU’s regler om statsstøtte.

Dansk Erhverv i skikkelse af fødevarepolitisk chef Lotte Engbæk Klarsen mener, at loven er ulogisk:

”Det er en ubegrundet og urimelig forskelsbehandling af forskellige former for markedsføring. Afgiften vil skævvride konkurrencen mellem markedsføring i reklametryksager, ugeaviser, betalingsdagblade og gratisaviser samt TV og radio”.

Under behandlingen af lovforslaget i Folketinget kom det frem – skriver Berlingske – at regeringen har fremhævet, at reglerne bliver indført for at give incitamenter til at rykke reklamerne i ugeaviser og dagbladet, for at de bliver undtaget for afgiften. Det skal være med til at holde liv i nogle ugeaviser og dagblade især i landdistrikterne.

Berlingske bringer nogle eksempler på uens behandling af identiske reklametryksager:

  • Reklametryksag som husstandsomdeles: Får afgift
  • Reklametryksag som indstik i dagblad, som husstandsomdeles i abonnement: Får ikke afgift
  • Reklametryksag som indstik i dagblad i løssalg: Får ikke afgift
  • Reklametryksag som indstik i husstandsomdelt gratis ugeavis: Får afgift
  • Reklametryksag som indstik i gratisavis omdelt på togstation: Får ikke afgift
  • Reklametryksag som uddeles i butik: Får ikke afgift

(Berlingske Business, p. 22).