Republica bringer detail-toppen tættere på

Peter Engholm
25@mail.dk

Bureauet etablerer et Advisory Board med bl.a. topfolk fra detailhandlen. Boardet skal genere viden om udviklingen i dansk og international detailhandel

Kenneth Pedersen, adm. direktør i Republica, fik tidligere på ugen på puklen, da han skosede bureauerne for – i Annoncør-Image analysen fra MyResearch og Bureaubiz – at ringeagte detailhandlen.

Fire detail-kæder var blandt de 10 mest upopulære annoncører. Det provokerede bureaudirektøren, der imidlertid fik svar på tiltale af sine branchekolleger.

Nu søger Kenneth Pedersen og Republica endnu tættere på købmændene. 

“Vi har et slogan, der påstår, at vi “forstår detailhandlen”. En afgørende forudsætning for at leve op til dette er at være i tæt dialog med kapaciteter inden for detailhandel. Så for Republica er det af stor strategisk betydning, at vi kan samle et stærkt hold omkring os”, siger Kenneth Pedersen.

Bureauet har samlet et advisory board, der repræsenterer både toppen af dansk detail og personer med særlig indsigt på området:

 • Mette Maix, kædedirektør, SuperBrugsen
 • Alfred Josefsen, administrerende direktør, Irma
 • Poul Erik Pedersen, administrerende direktør, Metro
 • Jacob Bahne Sørensen, administrerende direktør, Bahne
 • Bruno Christensen, direktør, Detailhandels Promotion
 • Eva Steensig, direktør, Lighthouse
 • Jens Høgsted, direktør, Copenhagen Consulting Company
 • Kenneth Codam, partner, IRSconsulting
 • Michael Thim, administrerende direktør, Initiative Universal Media
 • Mogens Bjerre, lektor og forsker, CBS
 • Peter Normann, administrerende direktør, Attraq

Første møde i Boardet afholdes i marts, og i løbet af 2010 indkalder Republica til fire seminarer med paneldiskussioner om bl.a. politik, journalistik og trends, for dansk detailhandel står over for store udfordringer i år og årene fremover, hvilket vil blive drøftet løbende.

“Detailhandelen skal forstå forbrugeren, for der kommer til at ske et skifte. Nogle forbrugere bliver hårdere ramt, mens andre får fordel af skattelettelser og bliver bedre stillet. Vi skal være endnu skarpere på, hvad vi giver forbrugeren, for de bliver endnu mere differentierede på, hvad de ønsker afhængigt af den situation, de står i”, siger Mette Maix, kædedirektør for SuperBrugsen.

Hun suppleres af Jacob Bahne Sørensen, adm. direktør i Bahne:

“Efter 2009 skal detailhandelen have modet til at tænke længere end 12 måneder frem, fordi hvis vi tænker kortsigtet, kan vi risikere at give køb på nogle af de ting, der bærer vores virksomhed. Vi skal tænke langsigtet og investere med fokus på kunden.”

Advisory boardet skal ikke kun gøre bureauet klogere – det skal gerne gå begge veje. Alfred Josefsen, adm. direktør i Irma siger:

“Vi lever i en kriseøkonomi, der gør, at vi i detailhandelen skal koncentrere os om at arbejde med nye, langsigtede og intelligente løsninger. Jeg træder ind i Boardet både for at blive inspireret og forhåbentlig inspirere. Det er en gruppe med mange forskellige kompetencer og det er vigtigt at kunne trække på mange forskellige vinkler og perspektiver.”