Republica havde et år med store udsving under overfladen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Eksisterende kunder skaber pres på indtjeningen, så der hele tiden skal nye kunder til.

På overfladen ser Republicas regnskab for 2010 ganske udramatisk ud. Minimal vækst i bruttoavancen og et lille fald i det i øvrigt store og stabile overskud.

Et regnskab der udtrykker stabilitet og soliditet.

Men det er kun på overfladen, fortæller adm. dir. Kenneth Pedersen. Reelt dækker regnskabet over ret store udsving.

“Vi er blevet påvirket af de samme tendenser i markedet som de fleste andre bureauer. Vores eksisterende kunder har ønsket at tilpasse deres omkostninger, hvilket har presset vores indtjening. For vi kan jo ikke skære vores omkostninger i takt med, fordi får mindre for arbejdet. Der skal jo leveres det samme eller måske mere,” siger Kenneth Pedersen og fortsætter:

“Derfor er det to væsentlige krav til at drive bureau. Vi skal skaffe nye kunder og projekter, og det er heldigvis lykkedes i betydeligt omfang. Desuden skal vi hele tiden effektivisere, så vi til stadighed har råd til at investere – bl.a. i nye kompetencer. I 2010 har vi bl.a. investeret i digitale kompetencer, hvilket er en af årsagerne til at vores gennemsnitlige personaleomkostninger er steget, mens bruttoavancen pr. medarbejder er faldet.”

Kenneth Pedersen fortæller, at der også i 2011 er investeringer i nye kompetencer på vej.

“Det er helt centralt at opretholde evnen til at investere, og derfor er vi selvfølgelig glade for at vi har evnet at opretholde en god indtjening,” siger Kenneth Pedersen.

Republicas overskudsgrad blev 17,7, hvilket er i den gode ende af bureaubranchen.

Nøgletal for Republica

  • Bruttoavance 64,525 mio. kr. +1,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 849.013 kr. -1,1 pct.
  • Lønandel 60,8 (56,6)
  • Resultat af primær drift +11,429 mio. kr. -6,6 pct.