Reputation skal trække homo’er til København

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet er blevet sponsor for World Outgames, og skal tilrettelægge kommunikation og markedsføring af den store event.

Reputation kan skrive en ny kunde på listen: World Outgames, der er en international sports-, kultur- og menneskerettighedsbegivenhed skabt og tilrettelagt af Gay and Lesbian International Sports Association.

Men det bliver ikke en kunde, der umiddelbart kommer til at bidrage til bureauets omsætning, for der er tale om et sponsorat, hvor bureauet stiller kommunikations- og markedsførings-hjælp til rådighed for eventen, der skal foregå i København til sommer.

Bureauet skal grundlæggende hjælpe med at trække deltagere til byen, og der ventes 20.000 af dem.

Adm. dir. Alexander Peitersen ser helt kommercielt på bureauets rolle som sponsor.

“Der er tale om en kæmpe international event, der kan sætte København på verdenskortet. Der er desuden tale om 20.000 trendsettere, som er interessante for mange produkter, og der er mange spændende mennesker og virksomheder med i kredsen omkring arrangementet. Vi synes, det er spændende at bidrage til at gøre en sådan event til en succes for København, og som bureau får vi både mulighed for at demonstrere, hvad vi kan inden for niche-markedsføring samt en stor international synlighed”, siger Alexander Peitersen.

Samarbejdet mellem World Outgames og Reputation løber frem til afslutningen af World Outgames i august 2009. Blandt sponsorerne finder man virksomheder som SAS, IBM, Tuborgfondet m.fl. samt PrimeTime Kommunikation A/S, der varetager World Outgames´ PR-arbejde nationalt som internationalt.