Responsive tabte i Fogedretten

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Morten Hershøj bliver ikke forhindret i at arbejde for Nykredit hos Dialoguepeople. Men han risikerer fortsat at skulle betale bod til Responsive for brud på en kundeklausul

Det lykkedes ikke for Responsive at få nedlagt et fogedforbud mod, at tidligere partner og kontaktdirektør i bureauet, Morten Hershøj, kan arbejde med Nykredit i sit nye job som adm. dir. for Dialoguepeople.

Fogedrettens afgørelse kom i går, og den fastslår klart, at Respsonsive ikke “har sandsynliggjort en sådan forretningsmæssig forbindelse til Nykredit, at dette kan danne grundlag for nedlæggelse af et fogedforbud”.

Responsive kommer således til at betale sagsomkostninger til Morten Hershøj på 25.000 kr.

Hvad Fogedretten dog ikke tager stilling til, er om Morten Hershøj rent faktisk er omfattet af en kundeklausul.

Det ligger fast, at Responsive har udført opgaver for Nykredit, samt at Nykredit er kunde med en koncernaftale hos People Group, som Dialoguepeople indgår i. Som adm. dir. for bureauet vil Morten Hershøj således have en eller anden relation til Nykredit.

Det fremgår desuden af kendelsen, at der i Morten Hershøjs kontrakt med Responsive stod, at “medarbejderen er i 12 måneder efter at have fratrådt sin stilling i bureauet uberettiget til under nogen form, direkte eller indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med nogen, der er eller har været kunde i bureauet inden for de sidste 18 måneder før opsigelsestidspunktet med mindre det sker som et ansættelsesforhold hos denne”.

Ved retssagen fremførte Morten Hershøjs advokat, at denne kundeklausul ikke er gyldig, fordi, der ikke er en passende betaling for den i kontrakten, men dette har Fogedretten ikke taget stilling til, og derfor åbnes der for muligheden for at fortsætte sagen, hvilket er, hvad Responsive har tænkt sig.

“Det er rigtigt, at Fogedretten ikke har fundet grundlag for at nedlægge et fogedforbud. Men afgørelsen underkender ikke kundeklausulen, og derfor vil vi anlægge en sag med henblik på at få erstatning for brud på den”, siger Tomas Gorrissen.

Dermed er der lagt op til endnu en holmgang i retten med Nykredit i en central rolle. I Fogedretten optrådte forskellige folk fra Nykredit som vidner for begge parter.

Det er ikke lykkedes at få fat i hverken Morten Hershøj eller hans advokat for en kommentar.