Responsive trodsede krisen

Dialogbureauet kom ud med en forbedret bundlinje. Budgettet var dog sat højere. Bureauet har fravalgt deltagelse i DM Prisen i år.

En bruttoavance på niveau med 2008 og en fremgang i overskuddet! Hvilken bureaudirektør ville ikke gerne “sælge” 2009 for det resultat?

Hos dialogbureauet Responsive erklærer man sig da også yderst tilfreds med resultatet – tidernes ugunst taget i betragtning. Men målet var faktisk sat højere, og det ses bl.a. på en faldende gennemsnitsløn.

“Vi kan ikke sige, at vi ikke har mærket krisen, og på et vist tidspunkt i løbet af året var vi meget usikre. Derfor intensiverede vi salgsindsatsen og indførte en meget stram omkostnings- og kreditstyring, hvilket bl.a. også har medført en lille reduktion i antallet af medarbejdere”, fortæller Torben Vejen, der er partner i bureauet.

Han henviser desuden til, at bureauet har haft ekstraordinære omkostninger i 2009 – bl.a. i forbindelse med Morten Hershøjs flytning til DialoguePeople og den efterfølgende retssag.

“Så i det lys har vi opnået en ganske god fremgang i driftsresultatet”, siger Torben Vejen.

Der er sparet på personaleomkostningerne, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der i år ikke er udløst en bonus til medarbejderne, fordi målet for året ikke blev nået. Gennemsnitslønnen på lidt over 600.000 kr. uden bonus hører dog til i den pæne ende af branchen.

Torben Vejen fortæller videre, at der er travlhed på bureauet. Der er landet et par nye kunder – bl.a. Pfizer og Bullguard – og ansat et par nye medarbejdere.

Og netop den øgede travlhed er årsagen til, at bureauet ikke deltager i Direct Marketing Prisen 2010.

“Det ville simpelthen kræve for mange ressourcer, hvis vi skulle til at sende kampagner ind. Et bureau som os skulle sende ca. seks cases ind, og det har vi for travlt til,” siger Tomas Gorissen, partner i Responsive.

Hvorfor ikke bare sende færre cases ind?

“Vi har før sat vores lid til færres cases, og så har juryen valgt andre kampagner. Vi må bare erkende, at man skal lave to kampagner for at deltage i DM-prisen; én for kunden og én til juryen. Og her er andre bureauer bedre end os til knække koden over for juryen,” siger Tomas Gorissen.

Så det er også lidt juryens fejl?

“Hvis det har noget med juryen at gøre, så er vi i virkeligheden lidt dumme ikke at deltage i år, for juryen er den stærkeste i mange år – og med ét syn på DM, som vi deler. Men det er altså travlhed, der gør, at vi ikke sender ind,” siger Tomas Gorissen. 

Nøgletal for Responsive

  • Bruttoavance 12,5 mio. kr. +/-0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 892.857 kr. -7 pct.
  • Lønandel 68 (74)
  • Resultat af primær drift 1,681 mio. kr. +9,7 pct.

    (Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz)